444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA
Untitled Document

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN

TIP DOKTORLUĞU DİPLOMA DENKLİK SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

Yayınlanma tarihi: 07.12.2016

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.09.2016 tarihli kararı gereğince Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavı, Fakültemizce 20 Ocak 2017 tarihinde sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde yapılacaktır.

Sınava yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak Yükseköğretim Kuruluna Tıp Doktorluğu alanında diploma denklik belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilen adaylar başvuru yapabilirler.

Sınav kontenjanı 20 kişi ile sınırlı kalacaktır.

Adaylar sınava, 19-23 Aralık 2016 tarihleri arasında http://aday.gazi.edu.tr/ linkinden başvuru yapacaklardır. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Başvuru yapan adaylar arasından 26 Aralık 2016 tarihinde "Noter huzurunda" kura çekimi yapılacak ve sonuçlar 20 asil ve 20 yedek aday olmak üzere web sayfamızda ilan edilecektir. Kurada ismi çıkan asil adaylar 27-30 Aralık 2016 tarihleri arasında sınav ücretini yatıracaklardır. Adaylar para yatırdıklarını gösteren banka dekontunun bir örneğini, 1 adet *geçerli fotoğraf ile birlikte Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında bulunan Fakülte Sekreterliğine 30 Aralık 2016 tarihi mesai bitime kadar elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, yerine yedek adaylar çağrılacaktır ve adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir. Yedek adayların başvuru süreleri 05 Ocak 2017, mesai bitimine kadar sürecektir. Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 09 Ocak 2017 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.

Kopya eylemine karışmış olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek geçersiz sayılacaktır.

Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olanlar için askeri kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartları ibraz etmek zorundadırlar.

1 adet *Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde çekilmiş.

Tükenmez kalem.

Adayın sınava girerken yanında bulundurmaması gereken gereçler:

Cep telefonu

Kamera

Ses kayıt cihazı

Fotograf makinesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılacak sınava ait sınav yeri, sınav tarihi ve sınav ücreti bilgileri aşağıda verilmiştir:

Sınav Tarihi: 20 Ocak 2017

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi E-Blok 9. Kat amfileri ve klinik beceri uygulama odaları.

Sınav Ücreti: 1400 TL (KDV Dâhil) (Sınav ücretinin yatırılacağı banka hesap numarası daha sonra bildirilecektir)

Sınav içeriği; Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Sınavı ?Nesnel Yapılandırılmış Klinik ve Uygulama Sınavı? şeklinde olacaktır.

Sınav günü, sınavdan önce fakültemiz tarafından belirlenen yerde tüm adaylara durakların içeriği hakkında bilgi verilecek, daha sonra sınav başlatılacaktır.

Sınav sonuçları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir.