444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA
Untitled Document

24.12.2017 Tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin127. Maddesi ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23üncü Maddesinin Uygulanmasına Dayalı Usul ve Esaslar” kapsamında tespit komisyonu tarafından yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişiler aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. İlanen duyurulur.

YILDIRIM TEMİZLİK HASTABAKICI-SEKRETERYA KABUL

YILDIRIM TEMİZLİK HASTABAKICI-SEKRETERYA RED

AYDOĞAN TEMİZLİK KABUL

 AYDOĞAN TEMİZLİK RED

ŞAHİN-GÖZ GÜVENLİK KABUL

ŞAHİN-GÖZ GÜVENLİK RED

MEGA-TES TEKNİK SERVİS KABUL

MEGA-TES TEKNİK SERVİS RED

MEGA GÜVENLİK RED