444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Hastanemizde kalite çalışmaları; tıp ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte nitelikli ve etkili sağlık hizmeti sunumu sağlamak amacıyla, Ocak 1997 tarihinde başlamıştır. Kalite çalışmalarımızın temelini ilk yıl, Kalite Yönetim Sisteminin alt yapısını hazırlamak oluşturmuştur. Bu amaçla; sağlık hizmetleri alanında en iyi olma yolunda hedefimizi ortaya koyan Kalite Politikamız oluşturulmuş, hedefe ulaşabilmemizde yol gösterici olabilecek kalite standartlarını temel alan prosedürler ve talimatlar hazırlanmıştır. Kalitenin bir kültür olduğu ve çalışanların tam katılımını gerektirdiği görüşünden yola çıkarak, kurumumuzda kalite kültürünü oluşturabilmek için tüm çalışanlarımıza kalite eğitimleri verilmiş ve bölümlerimizde Bölüm Kalite Sorumluları görevlendirilmiştir.

Zaman içinde; kurulan Kalite Yönetim Sistemine ilişkin yürütülen çalışmaların etkinliğini değerlendirebilmek, aksaklıkları tespit edebilmek ve aksaklıkların giderilmesine yönelik planlama yapabilmek için, Kalite Yönetim Sisteminin bir gereği olarak dönemsel iç tetkikler gerçekleştirilmiş ve yönetimin de tam desteğiyle bir ileri aşamaya geçilmiştir.

29 Mayıs 1998 tarihinde; hastanemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Belgelendirme Tetkiki gerçekleştirilmiş ve 29 Mayıs 1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hastanemiz TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ile belgelendirilmiştir. Bu vesileyle hastanemiz, Kalite Güvence Sistem Belgesini almaya hak kazanan ilk devlet Üniversite Hastanesi olmuştur.

Mayıs 2001 tarihinden itibaren hastanemizde Kalite Yönetim Sistemlerinden ISO 9000? in geliştirilmiş son revizyonu olan TS EN ISO 9001:2000 uygulanmaya başlamıştır. Hastanemiz 2010 yılında alınan TS-EN-ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ile çalışmalarına devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 01 Mart 2011 tarihinde yayımlanan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi kapsamında, Hastane Hizmet Kalite Standartları çalışmaları, hastanemiz kalite çalışmalarına eklenmiştir.