444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız, 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı kurulan Tıp Fakültesinde Dr. Ali İhsan BAYSAL başkanlığında kurulmuştur. Dr. Baysal'ın ayrılmasından sonra Anabilim Dalı çalışmalarımız rotasyonla Hacettepe Üniversitesi'nden gelen Dr. Okay SARIBAŞ tarafından yürütülmüştür.

1982 yılında kurumsallaşma süreci ve Dr. Ceyla İRKEÇ'in atanmasıyla Anabilim Dalı hizmetlerimiz; Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde poliklinik ve ortopedi servisi içinde 5 yataklı klinik hizmetleri olarak 3 araştırma görevlisi ile yürütülmüştür.

1986 yılında polikliniğimiz, EEG ve EMG laboratuvarlarımız Gazi Hastanesinin Beşevler yerleşkesine, yataklı kliniğimiz Gölbaşı yerleşkesine taşınmıştır. 1988 yılında yataklı kliniğimiz Beşevler yerleşkesinde de hizmet vermeye başlamış, 1997 yılında Gölbaşı yerleşkesindeki yataklı klinik kapatılarak, kliniğimiz şu an hizmet vermekte olan B blok 1. kattaki yerine taşınmıştır.

Anabilim Dalımızda; 1997 yılında video-EEG monitorizasyon ünitemiz, 2002 yılında 7 yataklı yoğun bakım ünitemiz ve 2011 yılında motor kontrol laboratuvarımız hizmet vermeye başlamıştır.

2004 yılında; baş ağrısı, demans, epilepsi, multiple skleroz, nöromüsküler hastalıklar, Parkinson ve hareket bozuklukları, serebrovasküler hastalıklar gibi nöroloji branş polikliniklerimiz dönüşümlü olarak haftada bir gün hizmet vermeye başlamışlardır. 2013 yılında polikliniklerimize, nörooftalmoloji polikliniği eklenmiştir.

1996 yılında Botulinum toksin uygulaması, 2010 yılında transkraniyal doppler ultrason uygulamasına başlayan Anabilim Dalımızda; 2012 yılında Elektrofizyoloji Bilim Dalı ve 2013 yılında Algoloji Bilim Dalı kurulmuştur. Epilepsi hastalarının izlendiği video-monitörizasyon ünitemiz aktif olarak hizmet vermektedir.

Nöroimmunoloji, multipl skleroz, nöromusküler hastalıklar, başağrısı, epilepsi, Parkinson hastalığı-hareket bozuklukları, serebrovasküler hastalıklar ve yoğun bakım konularında referans haline gelen, 21 yataklı kliniği ve 6 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet veren Anabilim Dalımızda; 12 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 17 Araştırma Görevlisi, 8 Klinik Hemşiresi, 8 Yoğun Bakım Hemşiresi ve 1 Poliklinik Hemşiresi görev yapmaktadır.

Verilen Hizmetler

Poliklinik Hizmetlerimiz

Genel Nöroloji Polikliniği

Başağrısı Polikliniği

Demans Polikliniği: Demans hastalarının tanı, tedavi ve izlemlerinin yapıldığı polikliniğimizde, Cuma günleri hizmet verilmektedir.

Epilepsi Polikliniği: Epilepsi hastalarının tanı tedavi ve izlemleri, iki öğretim üyemiz tarafından Salı günleri yapılmaktadır.

Hareket Bozuklukları Polikliniği: Ekim 2004 tarihinden itibaren Pazartesi günleri 09.00- 17.00 saatleri arasında hizmet veren polikliniğimizde; Parkinson hastalığı ve hareket bozukluklarıyla seyreden nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Polikliniğimizde bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Genel nöroloji polikliniğinden yönlendirilen hastalar randevu alarak, polikliniğimizde değerlendirilirler.

Polikliniğimizde; çeşitli istemsiz hareketlerin tedavisi amacıyla, aylık programa göre öğretim üyesi veya araştırma görevlisi (öğretim üyesi gözetiminde) tarafından botulinum toksin injeksiyonları uygulanmaktadır. Ayrıca Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte hareket bozuklukları cerrahisi olarak, derin beyin stimulasyonu uygulamalarında mikro kayıtlama ve cerrahi sonrası pil ayarlamaları yapılmaktadır.

Multiple Skleroz Polikliniği: İki öğretim üyesi tarafından Salı ve Perşembe günleri hizmet veren polikliniğimizde, multiple sklerozu olan hastaların tanı, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.

Nöromuskuler Hastalıklar Polikliniği: İki öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi tarafından Çarşamba günleri tam gün hizmet verilen polikliniğimizde; nöromuskuler hastalık tanısı almış hastaların izlemleri yapılmaktadır.

Nörooftalmoloji Polikliniği: Bir uzman doktorumuz tarafından Cuma günleri hizmet verilen polikliniğimizde, nörooftalmaolojik hastalığı olan bireylerin; tanı, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.

Nöropatik Ağrı Polikliniği

Serebrovasküler Hastalıklar Polikliniği

Beyin Damar Hastalıkları Polikliniği: Bir Öğretim Üyesi tarafından, Perşembe günleri hizmet veren polikliniğimizde; serebrovasküler hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Polikliniğimizde Transkranial Doppler Ultrason (TCD) rutin olarak yapılabilmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz

Yatarak Tedavi Hizmetleri

Yoğun Bakım Hizmetleri

EEG (Elektroensefalografi) Laboratuvarı, EEG Monitorizasyon Ünitesi

Epilepsi Merkezi: Merkezimiz, Pediatrik Nöroloji ile birlikte 1997 yılında Pediatri kliniği içinde kurulmuştur ve 2010 yılında Video-Monitorizasyon Ünitesi olarak yeni yerine taşınmıştır. Merkez; Epilepsi hastalarının yatırıldığı 3 özel oda, 1 bilgi kayıt istasyonu ve 1 inceleme odasından oluşmaktadır. Merkezimizde; Erişkin Nöroloji ve Pediatrik Nöroloji Polikliniklerinde görülen, Ankara içinden veya dışından sevk edilen nöbet öykülü hastalarda; kesin epilepsi sınıflaması, psödonöbet - epilepsi ayırıcı tanısını yapmak amacıyla 24 saat boyunca kesintisiz video/EEG monitorizasyonu uygulanmaktadır. Ayrıca epilepsi cerrahisi düşünülen hastalarda nöbet odağının saptanması amacıyla cerrahi öncesi incelemeler de yapılmaktadır. Merkezimizde; 2 Nöroloji Anabilim Dalı ve 2 Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, 1 Sağlık Teknisyeni ve 1 veya 2 rotasyona gelen doktor devamlı görev yapmaktadır.

EMG (Elektromyelografi) Laboratuvarı: EMG laboratuvarımızda; nöroloji asistanları, FTR asistanları ve laboratuvar uygun olduğu zamanlarda, başka merkezlerinden nöroloji uzmanlarına dönüşümlü olarak eğitim verilmektedir. Laboratuvarımızda uygulanan testler;

  • Sinir İletim Çalışmaları
  • İğne EMG
  • Ardışık Uyarım
  • Kantitatif EMG
  • Tek Lif EMG
  • Sempatik Deri Yanıtları
  • RR İnterval Değişimi
  • Kısa Latanslı Duyusal Uyarılmış Potansiyel Kayıtları

Motor Kontrol Laboratuvarı: Laboratuvarımızda kortikal uyarılabilirlik üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Transkraniyal Elektriksel Stimulasyon (tDCS), Trankraniyal Manyetik Stimulasyon (TMS) uygulamaları yapılmaktadır.

Nasıl Randevu Alabilirim?

Anabilim Dalımızda sağlık hizmeti, acil durumlar dışında randevulu olarak sunulmaktadır.

Telefon ve Web Randevu

Poliklinik randevularımız her hafta cuma günü açılarak, haftalık verilmektedir.

Çağrı merkezimizden hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında telefonla randevu verilmektedir. Randevu telefonumuz 444 48 48'i arayarak randevu alabilirsiniz.

Telefonla randevu alırken, T.C. kimlik numaranızı hazır bulundurunuz ve lütfen randevu sekreterinin soracağı soruları doğru cevaplayınız.

Diğer Randevu Bilgileri

Öğretim üyeleri muayenesi için; C Blok 3. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 53 28 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Branş poliklinikleri muayenesi için; (312) 202 53 26 / 202 53 29 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Randevu tarihinizde, size verilen randevu saatinden yarım saat önce poliklinikte olunuz. Resmi işlemleriniz esnasında T.C. kimlik numaranızın olduğu resmi kimliğin ibraz edilmesi gerektiğinden, yanınızda bulundurunuz.

İletişim

Nöroloji Kliniği: B Blok 1. Kat
Tel: (312) 202 67 12

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi: B Blok 1. Kat
Tel: (312) 202 66 62

Nöroloji Polikliniği: C Blok Zemin Kat
Tel: (312) 202 53 26 / 202 53 29

Nöroloji Öğretim Üyeleri Polikliniği: C Blok 3. Kat
Tel: (312) 202 53 28

Doktorlarımız