444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Merkezimiz, bilişim teknolojileri alanındaki yenilikleri doktorlarımız, çalışanlarımız ve hastanemizden sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına hızlı, güvenli ve kaliteli olarak sunmaktadır. Bilgi İşlem Birimi yazılım ve donanım olarak iki alt birimde hizmet vermektedir.

Yazılım destek birimimiz; Hastane Bilgi Yönetim Sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek, yazılım ve donanım bölümleri ile merkezimizdeki tüm birimlerin koordinasyonunu sağlamak, HBYS'ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yapmak, Kullanıcıların HBYS ile ilgili talep ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaparak çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, İnternet erişiminin sağlanması ve etkili ve verimli kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak, bilgiye hızlı ve güvenli erişim ilkeleri ile uç kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Merkezimiz web sitesinin yönetimi, kontrolü ve güncellemelerini yapmak, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne çevrim içi bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini yapmak, bilgi güvenliği ilkeleri çerçevesinde programa gerekli tanımlamaları yapmak, Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak, mevzuatta yapılan değişiklikleri takip ederek yapılması gereken yazılımsal güncellemeleri gerçekleştirmek gibi işlemleri yürütür.

İş akış Şeması
   

Saat Esaslı Randevu Verme İşlemleri

   

Ön Kayıt Randevuyu Kesin Kayda Çevirme

   

Hizmet Girişi V2

   

Hasta Sonuçları Görüntüleme

   

Anamnez ve Tanı Girişi

   

Tanı Hizmet Ekleme

   

Reçete Giriş

   

Yatış İstek

   

Yatan Hastalar(Doktor İşlemleri)

   

Yatan Hasta Klinik Seyir Girişi

   

Ameliyat Uygulama ve Rapor Yazma

   

Order İşlemleri

   

Epikriz Hazırlama

   

Taburcu İstek

   

Hasta Medikal Bilgi Görüntüleme

   

Hasta İlaç Raporu Hazırlama

   

Hasta Medikal Rapor Hazırlama

Hemovijilans Formu