444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 1989 yılında Prof. Dr. Nahide Gökçora'nın başkanlığında, Prof. Dr. Hikmet Bayhan'ın katkıları ile araştırma görevlisi Dr. Neşe İlgin Karabacak ve araştırma görevlisi Dr. Meltem Dalyan'dan oluşan kadrosu ile hizmete açılmıştır. Zaman içerisinde genişleyen akademik kadrosu, fizik kapasitesi ve teknik donanımı ile eğitim, araştırma ve klinik hizmetler bakımından ülkemizin önemli referans merkezlerinden birisi olmuştur. Anabilim Dalımız nükleer tıp eğitimi alanında UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) akreditasyonuna sahiptir.

Anabilim Dalımızda; 6 Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi, 1 Sağlık Fizikçisi, 2 Radyofarmasi Uzmanı ve 5 Hemşire görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız çalışanları nükleer tıbbın tüm alanlarında, başvuran hastalarımıza hak ettikleri en güncel ve en kaliteli hizmetleri verebilmeyi amaçlamaktadır.

Verilen Hizmetler

Bölümümüzde bir adet PET / BT kamerası, üç adet çift-başlı SPECT gama kamerası, iki adet radyonüklid tedavi odası, bir adet tiroit uptake cihazı, bir adet cerrahi sırasında kullanılan gama-prob ve bir adet peptid sentez ünitesi bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızda tüm konvasiyonel sintigrafik incelemelere ve F-18 FDG PET / BT görüntülemeye ek olarak, Ga-68 işaretli peptidler (DOTATATE, PSMA) ile PET, beyin reseptör SPECT incelemeleri ve karaciğer radyoembolizasyon, Lu-177 işaretli peptidler (DOTATATE, PSMA) ile radyonüklid tedaviler yapılmaktadır. Ülkemizde bir ilk olarak Nisan 2004 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan PET / BT ünitemizde bugüne kadar 25.000'den fazla hastaya F-18 FDG PET / BT tetkiki yapılmıştır.

Nasıl Randevu Alabilirim?

Anabilim Dalımızda yapılan tüm tanısal incelemeler ve tedaviler için randevular sekreteryalarımız tarafından verilmektedir. Birçok nükleer tıp uygulaması hasta hazırlığı (açlık, diyet, ilaçların kesilmesi gibi) gerektirdiğinden hastaların veya hasta yakınlarının bizzat sekreterlikten randevu almaları gerekmektedir.

İletişim

Nükleer Tıp Anabilim Dalı: D Blok 1.Kat
Tel: (312) 202 61 51 (Sintigrafi ve Tedaviler İçin)
Tel: (312) 202 41 03 (PET / BT İçin)

Doktorlarımız