444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Tıp Fakültesinin 02 Ekim 1979 tarihinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında kurulmuştur. Anabilim Dalımız başkanlığına ilk atanan öğretim üyesi Prof. Dr. Neşet BİLALOĞLU' dur.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tıp Fakültesi'nin 20 Temmuz 1982 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almasıyla birlikte, 08 Kasım 1982 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Rana OLGUNTÜRK atanmıştır. 1988 yılında Prof. Dr. Enver HASANOĞLU dekan olarak fakültemize atanmış ve 1988-1994 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.

1994 ve 1995 yıllarında yeni hizmet binalarımızın hizmete girmesiyle birlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları poliklinikleri hastanemiz C Bloğunda, yataklı klinikleri D Bloğunda hizmet vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımız pek çok uzmanlık ve yan dal öğrencisi ile tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimini başarı ile yürütmekte, bir yandan bilimsel çalışmalarını, bir yandan da koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız; D Blok 10. Kat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniği A ve B koridorlarında 44 yatak, D Blok 10. kat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde 7 yatak, D Blok 2. kat Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinde 10 yatak, D Blok 15. kat Yenidoğan ünitesinde 27 yatak, D Blok 15. kat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji - Onkoloji kliniğinde 24 yatak, A Blok zemin kat Çocuk Acil servisinde 4 yatak olmak üzere toplam 117 yatak kapasitesiyle yatarak tedavi hizmetleri sunmaktadır. Anabilim Dalımız ayaktan tedavi hizmetleri, E Blok -1. katta yer alan genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları poliklinikleri, Çocuk Acil Polikliniği ve 17 Bilim Dalımıza ait polikliniklerde verilmektedir. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalımıza bağlı Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitemiz B Blok zemin katta, Sosyal Pediatri Birimimize bağlı Çocuk Koruma Merkezimiz E Blok -1. katta ve Yenidoğan Bilim Dalımıza bağlı Emzirme Destek Merkezi Relaktasyon Ünitemiz E Blok zemin katta hizmet vermektedir.

Anabilim Dalımızda; 46 Öğretim Üyesi, 23 Yan Dal Uzmanı, 52 Araştırma Görevlisi, 95 Hemşire, görev yapmaktadır.

Verilen Hizmetler

Çocuk Alerji Bilim Dalı: Bilim Dalımız bünyesinde deri ve Prick testleri, gıda provokasyon testleri, solunum fonksiyon testleri uygulanabilmektedir. Ayrıca Venom alerjisine yönelik olarak immünoterapi verilmektedir.

Çocuk Acil Bilim Dalı: Bilim Dalımız 24 saat kesintisiz hizmet vermekte olup, başvuran hastalar triyaj sistemi uygulanarak öncelikle ve ivedilikle değerlendirilmektedir. Servisimize kabul edilen travma hastaları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve ilgili bölümlere konsülte edilebilmektedir.

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı: Ülkemiz sayılı metabolizma bilim dallarından olan Bilim Dalımızda, tüm metabolizma hastalıklarının tetkik ve tedavisi yapılabilmektedir. Metabolizma laboratuvarımız ilgili hastalıkların tanısı konusunda referans merkezdir. Çok sayıda hastamıza düzenli olarak enzim replasman tedavileri ve ailevi hiperlipidemi hastaları için aferez yöntemleri ünitemizde uygulanabilmektedir.

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı: Bilim Dalımızda; diyabet, tiroid fonksiyon bozuklukları, puberte bozuklukları ve boy kısalığı başta olmak üzere bütün çocukluk çağı endokrin hastalıkları üzerine her türlü tetkik ve tedavi yapılmaktadır. Ünitemizde çocukluk çağı diyabetinde insülin pompa tedavisi uygulanabilmektedir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı: Her tür çocukluk çağı enfeksiyon hastalığının tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Bilim Dalımızda; yıllık 5.000'in üzerinde hasta ayaktan muayene edilmekte, 300'ün üzerinde hasta yatırılarak tedavi edilmektedir.

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı: Bilim Dalımızda çocukluk çağı gastroenterolojik hastalıkların, başlangıçta karın ağrısı, reflü, ishal, karaciğer hastalıkları olmak üzere tetkik ve tedavisi yapılabilmektedir. Bilim Dalımızda 2015 yılında yaklaşık 500 hastaya endoskopi uygulanmıştır. Hastanemiz Transplantasyon Merkezi ile koordine çalışmalar yürüten Bilim Dalımızda çok sayıda hastamıza karaciğer transplantasyonu yapılarak tedavisi sağlanmıştır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı: Bilim Dalımızda; başlıca kistik fibrozis, bronşektazi, tüberküloz olmak üzere çocukluk çağı göğüs hastalıkları tetkik ve tedavisi yapılabilmektedir. İhtiyaç duyulan hastalara bronkoskopi ve akciğer biyopsisi uygulanabilmektedir.

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı: Bilim Dalımızda çocukluk çağı lösemileri, anemileri ve kanama bozukluklarının bütün tetkik ve tedavileri yapılabilmektedir. Aynı zamanda 2004 yılından itibaren ihtiyaç duyulan hastalarımıza kemik iliği nakli yapılabilmektedir.

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı: Bilim Dalımızda; çocukluk çağı kalp hastalıkları ve ritim bozukluklarının tanılanmasında kullanılan holter ve EKG gibi tetkikler, EKO ve Kardiyak MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmakta ve tanı alan hastalıkların tedavisine ilişkin girişimsel uygulamalar yapılabilmektedir. Tekik ve tanılamalar sonucunda ihtiyaç duyulan hastalarımız çocuk kalp ve damar cerrahisi ile konseyde tartışılarak cerrahiye devredilebilmektedir.

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı: Bilim Dalımızda çocukluk çağının bütün nörolojik hastalıklarının tetkik ve tedavi işlemleri yapılabilmektedir. Bu kapsamda EEG, video EEG, EMG gibi işlemler rutin olarak uygulanabilmektedir. Bilim Dalımızda yıllık ortalama 10.000 hastanın ayaktan muayenesi yapılmakta, 3000 üzerinde hastanın EEG'si çekilmektedir.

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı: Bilim Dalımızda çocukluk çağı nefrolojik ve romatolojik hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılabilmektedir. İhtiyacı olan hastalarımıza periton diyalizi ve hemodiyaliz tedavileri uygulanabilmektedir. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarımız, hastanemiz Transplantasyon Merkezi ile birlikte değerlendirilmekte ve böbrek nakli gerçekleştirilebilmektedir.

Çocuk Onkoloji Bilim Dalı: Bilim Dalımızda çocukluk çağı onkolojik hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılabilmektedir. Hastalarımıza ayaktan ve yatarak Kemoterapi uygulaması yapılmaktadır.

Sosyal Pediatri Bilim Dalı: Bilim Dalımızda 0 -6 yaş grubu sağlam çocukların takipleri ve aşı takibi yapılmaktadır.

Yenidoğan Bilim Dalı: Bilim Dalımıza bağlı Yenidoğan Ünitemiz ülkemizin en kapsamlı Yenidoğan ünitelerinden olup, ünitemizde baş soğutma ve total vücut soğutma, nitrik oksit tedavisi gibi ileri yoğun bakım tedavileri uygulanabilmektedir. Yıllık 500 den fazla yenidoğanın yatırılarak tedavisi sağlanmakta ve taburculuk sonrası özellikle prematüre bebeklerin takibi yenidoğan polikliniğinde yapılmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı: D Blok 10. Katta yer alan, 7 yataklı yoğun bakım ünitemizde her türlü yoğun bakım tetkik ve tedavi işlemleri yapılabilmektedir.

Nasıl Randevu Alabilirim?

Anabilim Dalımızda sağlık hizmetleri, acil durumlar dışında randevulu olarak sunulmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Poliklinik muayene randevuları günlük verilmektedir. Bilim Dallarımıza ait poliklinik randevuları sekreteryalarımız ve poliklinik doktorlarımız tarafından verilmektedir. Anabilim dalımıza ait öğretim üyesi muayene randevuları, ilgili sekreteryalardan verilmektedir.

Diğer Randevu Bilgileri

Muayene olmak için genel polikliniğimize başvurduğunuzda; muayene sırası alma işlemleri sabah 07.00'da başlamaktadır. Aldığınız sıra numarası ile birlikte 08.00'da açılan sekreteryalarmızdan resmi işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Resmi işlemleriniz esnasında T.C. Kimlik numarasınızın olduğu resmi kimliğin ibraz edilmesi gerektiğinden, yanınızda bulundurunuz.

İletişim

Anabilim Dalı ve Bilim Dallarımız

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sekreterliği: C Blok 10. Kat
(312) 202 60 22

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Sekreterliği: C Blok 10. Kat
Tel: (312) 202 60 25 / 60 19

Genel Çocuk Poliklinikleri Sekreterliği: E Blok -1. Kat
Tel: (312) 202 75 99

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Sekreterliği: C Blok 10. Kat
Tel: (312) 202 60 27

Çocuk Onkoloji-Hematoloji Sekreterliği: C Blok 10. Kat
Tel: (312) 202 60 26

Çocuk Endokrinoloji Sekreterliği: C Blok 10. Kat
Tel: (312) 202 60 48

Çocuk Nöroloji Sekreterliği: C Blok 10. Kat
Tel: (312) 202 60 29

Çocuk Kardiyoloji Öğretim Üyeleri Sekreterliği: C Blok 6. Kat
Tel: (312) 202 56 26

Çocuk Kardiyoloji Sekreterliği: E Blok -1. Kat
Tel: (312) 202 75 98

Çocuk Nefroloji Sekreterliği: C Blok 2. Kat
Tel: (312) 202 52 26 / 52 29

Çocuk Gastroenteroloji Sekreterliği: C Blok 1. Kat
Tel: (312) 202 41 48

Çocuk Alerji Sekreterliği: C Blok 1. Kat
Tel: (312) 202 51 29

Sağlam Çocuk ve Aşı Sekreterliği: E Blok -1 Kat
Tel: (312) 202 76 98

Klinik ve Yoğun Bakımlarımız

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği: D Blok 10. Kat
Tel: (312) 202 60 99 / 60 98

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi: C Blok 10. Kat
Tel: (312) 202 60 89

Çocuk Hematoloji / Onkoloji Kliniği: D Blok 15. Kat
Tel: (312) 202 65 98

Yenidoğan Ünitesi: D Blok 15. Kat
Tel: (312) 202 65 99

Çocuk Enfeksiyon Kliniği: D Blok 2. Kat
Tel: (312) 202 42 46

Çocuk Acil Servis: A Blok Zemin Kat
Tel: (312) 202 50 51

Özellikli Birimlerimiz

Çocuk Koruma Merkezi: E Blok -1. Kat
Tel: (312) 202 75 53

Emzirme Destek Merkezi ve Relaktasyon Ünitesi: E Blok Zemin Kat
Tel: (312) 202 73 50

Doktorlarımız
Kaybettiğimiz Değerler

Saygıyla anıyoruz...
Anabilim Dalı Duyuruları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyemizde muayene olmak için randevu alınması gerekmemektedir. Muayene olmak için resmi işlemlerinizi yaptırdıktan sonra sıra numarası alarak muayene olabilirsiniz.