444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalının kurulması için ilk adım, Dr. Kazım KURTAR'ın 06.11.1985 tarihinde fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalına atanmasıyla atılmıştır. Bu tarihe kadar Enfeksiyon Hastalıkları eğitimi; teorik ders olarak İç Hastalıkları staj programı içinde, diğer üniversitelerden gelen öğretim üyeleri tarafından verilmekteydi. Dr. Kazım KURTAR fakülte kurulu kararı ve rektörlük onayıyla Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalını kurmakla görevlendirilmiştir.

Anabilim Dalımıza ait ilk yataklı servis ve laboratuvarı, 13.10.1986 yılında, aynı yıl yardımcı doçent olarak görev alan Dr. Fatma ULUTAN'ın da katkısıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gölbaşı yerleşkesindeki hastanesinde hizmete açılmıştır. Anabilim Dalımız yataklı servis ve laboratuvarı, 1994 yılında Beşevler yerleşkesindeki Gazi Hastanesi'ne taşınmıştır. Anabilim Dalımız yatarak tedavi hizmetleri, halen B Blok 3. katta sürdürülmektedir. Yataklı servisimiz içinde yer alan Enfeksiyon Hastalıkları laboratuvarında; servisimizde yatan ve düzenli konsültasyon hizmeti verilen özel hasta gruplarına 24 saat hizmet verilmektedir. Anabilim Dalımız ayaktan tedavi hizmetleri; hastanemizin C blok 4. katında ve -1. katta olmak üzere 2 ayrı odada sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımız akademik kadrosuna; Dr. Firdevs Aktaş 1988, Dr. Esin Şenol 1993, Dr. Dilek Arman 1996, Dr. Kenan Hızel 1998, Dr. Murat Dizbay ve Dr. Özlem Güzel Tunçcan 2005 yıllarında katılmışlardır. 1987 yılından 2015 yılına kadar Anabilim Dalımızdan 34 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı yetişmiştir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Staj Eğitimi tıp fakültesi öğrencilerine 1987-1988 eğitim yılında başlatılmış ve halen Dönem 5 öğrencilerine 3'er haftalık stajlar şeklinde uygulanmaktadır.

Anabilim Dalımız, immün yetmezlikli, organ nakilli, yoğun bakım ünitesinde yatan ve belirli kronik enfeksiyona sahip (hepatit, HIV, vb.) hastaların izlemlerini bu alanlarda deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile yürütmektedir.

Anabilim Dalımız bünyesinde; 1994 yılında Yetişkin Aşıları Danışma ve Uygulama Merkezi ve 1998 yılında Seyahat Sağlığı Merkezi kurulmasıyla eğitim ve hizmet alanında yeni bir gelişme olmuştur. 2002 yılında Sağlık Çalışanları Enfeksiyon Kontrol Polikliniği (SEP), Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmaları ile bağlantılı olarak görev yapmaya başlamıştır.

Verilen Hizmetler

Yataklı Servis Hizmetleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji yataklı servisi; B blok 3. katta, 5 özel ve diğerleri 2'şer kişilik odalarda olmak üzere toplam 17 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Odaların hepsinde tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Yataklı servis içinde bulunan laboratuvarımızda, yatan hastalarımızın ve diğer bölümlerden gelen acil ve özel tetkik gereksinimleri 24 saat karşılanmaktadır. Yataklı servisimizde; akademik personelimizle birlikte 6 hemşire ve 6 hasta bakıcı hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri

Poliklinik hizmeti hastanemizin C Blok -1. katında sürdürülmektedir. C Blok 4.katta ise öğretim üyeleri odaları ve Yetişkin Aşıları Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Yetişkin Aşıları Uygulama Merkezi Hizmetleri

Anabilim Dalımız bünyesinde, dünyada konu ile ilgili söz sahibi komitelerin önerileri ve bilimsel veriler dikkate alınarak, standardize edilmiş kılavuzlar ve formlar eşliğinde işlevlerini yürütecek bir Aşı Merkezi oluşturulmuştur. Bu poliklinik Sağlık Çalışanları Enfeksiyon Kontrol Polikliniği ile birlikte çalışmaktadır. 2001 yılına kadar polikliniğe başvuran hastaların aşılarını yapan bir merkez olarak hizmet vermiştir. Bu yıldan itibaren sağlık çalışanlarına yönelik hizmetlerin planlanıp yürütüldüğü bir poliklinik haline gelmiştir. Verilen hizmetler:

a) Aşılama Hizmeti:

Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskleri ve bu kişilere uygulanacak olan aşılar belirlenmektedir. Uygulama ve takipleri yapılmaktadır. Gerekli eğitimler verilmektedir.

Riskli ünitelerde (Kemik iliği ünitesi gibi) çalışanların risk durumu belirlenip gerekli testler ve aşılar (Hepatit B, influenza, PPD) uygulanmaktadır. Diğer aşılarla ilgili olarak önerilerde bulunulmaktadır.

Riskli hastaların aşılanması: Splenektomi ve benzeri risk oluşturan faktörlere sahip olan hastaların aşı programları belirlenmekte, hastalara eğitim verilmekte, aşıları uygulanmakta ve takipleri yapılmaktadır.

Riskli temas durumunda bağışıklama: İğne batması, hayvan ısırıkları gibi durumlarda hastalara gerekli aşı ve immünglobulin uygulamaları yapılmakta, gerekli bilgiler verilmekte ve takipleri yapılmaktadır.

Kronik hepatit B ve C hasta yakınlarının değerlendirilmesi ve bağışıklama programlaması yapılmaktadır.

b) Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

c) Özel Grup Taramaları: Gerekli durumlarda portör taraması (Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte), özel hasta gruplarına (yaşlılar, gebeler, organ nakil alıcıları, kanser, diyabet, diyaliz, kronik karaciğer hastaları, vb.) uygun aşı programları oluşturulmakta ve izlemi yapılmaktadır.

d) Seyahat Aşılamaları: Yurtdışına gidecek olan kişilere gidecekleri ülkelerdeki endemik hastalıklar hakkında bilgiler verilmekte, korunma amaçlı ilaç ve aşı (hepatit A, hepatit B, influenza, meningokok, kızamık-kızamıkçık-kabakulak, pnömokok, kuduz, suçiçeği) uygulamaları imkanlar dahilinde yapılmaktadır.

Nasıl Randevu Alabilirim?

Anabilim Dalımızda sağlık hizmeti randevulu olarak verilmektedir.

Poliklinik randevularımız her hafta cuma günü açılarak, haftalık verilmektedir.

Muayene randevularımız C Blok -1. kattaki resmi işlemlerden, günlük olarak verilmektedir. Sadece çarşamba günleri öğleden sonra poliklinik hizmeti verilmemektedir.

Diğer Randevu Bilgileri

Öğretim üyeleri muayenesi için; C Blok 4. kat öğretim üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 54 29 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Muayene olacağınız gün resmi işlemleriniz esnasında T.C. kimlik numaranızın olduğu resmi kimliğin ibraz edilmesi gerektiğinden, yanınızda bulundurunuz.

İletişim

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği: B Blok 3. Kat
Tel: (312) 202 67 63

Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyeleri Polikliniği: C Blok 4. Kat
Tel: (312) 202 54 29

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği: C Blok -1. Kat
Tel: (312) 202 44 53

Erişkin Aşıları Uygulama Merkezi: C Blok 4.kat
Tel : (312) 202 54 31

Doktorlarımız