444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız 1979 yılında, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı kurulan Tıp Fakültesinde Dr. İlhan ÖNDER'in katkıları ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Tıp Fakültesi 3. sınıf müfredatında Kadın Hastalıkları ve Doğum dersinin olması ile Anabilim Dalımızın eğitim faaliyetleri 1983 yılında daha da hızlanmıştır.

1984 yılının başından itibaren Anabilim Dalımızdaki eğitim faaliyetlerine; fakültemize Öğretim Üyesi olarak atanan Dr. Mülazım YILDIRIM ve Dr. Özdemir HİMMETOĞLU ile devam edilmiş, Dr. İlhan ÖNDER Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevine geri dönmüştür.

1994 yılına kadar ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerini Ankara Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde sürdüren Anabilim Dalımız; ayaktan tedavi hizmetlerini 1994 yılından itibaren C Blok 9. katta, yatarak tedavi hizmetlerini 1996 yılından itibaren D Blok 9. katta yürütmeye başlamıştır.

Yıllar içerisinde; akademik kadromuza atanarak eğitim kadromuza dahil olan ve akademik gelişimi kendilerine ilke edinen hocalarımızla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ülkemizde güven ve itibar kazanmıştır.

Anabilim Dalımızla yakın birlikteliği olan, 1997 yılında faaliyete başlayan Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı Merkezi ve bu merkeze bağlı olan Tüp Bebek Ünitesi 1999 yılından itibaren D Blok 2. katta hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimiz yürüttüğü değerli çalışmalar ile ülkemizi uluslararası camiada en iyi şekilde temsil etmektedir.

2000 yılında Jinekolojik sorunları olan hastalarımıza yatarak tedavi hizmetinin sunulduğu Jinekoloji kliniğimiz, D Blok 6. Katta hizmet vermeye başlamıştır.

2000 yılı Kasım ayından itibaren Anabilim Dalımız içinde ihtisaslaşmaya yönelik; Yüksek Riskli Gebelikler, Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesi faaliyete geçirilmiştir. Ünitemizde 3D ve 4D (Real Time 3 boyut) ultrason hizmeti verilebilmektedir.

Anabilim Dalımız D Blok 9. kat Doğumhane alanı içinde bulunan ameliyathanemizde her türlü jinekolojik ve obstetrik ameliyatlar yapılmaktadır.

Dr. Haldun GÜNER'in Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttüğü 2005-2008 yılları arasında, özellikle jinekolojik-onkolojik vakalarda cerrahi müdahaleler ve araştırmalar ivme kazanmıştır. Anabilim Dalımızda; eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti vermekte olan 13 profesör, 2 doçent, 1 öğretim görevlisi, 5 uzman, 21 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Verilen Hizmetler
 • Cerrahi İşlemler (biyopsi alınması, endometrial örnekleme)
 • Kolposkopik, Vulvoskopik Muayene
 • Smear Alınması
 • Ultrasonografik Değerlendirme
 • Histerosonografi
 • Histerosalpingografi
 • Kanser Cerrahisi
 • Histeroskopik ve Laparoskopik Cerrahi
 • Kemoterapi Tedavisi
 • Ayrıntılı Ultrasonografik İnceleme (Anomali Taraması)
 • Amniosentez, Kordosentez, Koryon Villus Örneklemesi
 • Genetik İnceleme
 • Amnioredüksiyon-Amnioinfüzyon
 • Fetal Torasentez
 • Ovülasyon İndüksiyonu
 • Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon
 • İntrauterin İnseminasyon (IUI)
 • Tüp Bebek /Mikroenjeksiyon (IVF-ICSI)
 • Yumurta Toplama (OPU)
 • Yumurta ve Embiryo Kültürü
 • Blastokist Kültürü
 • Embriyo Transferi (ET)
 • Blastokist Transferi (5.gün Transferi)
 • Semen Analizi (Spermiogram ve Kruger Testi)
 • Sperm Yıkama ve Hazırlama
 • Sperm Dondurma
 • Cerrahi Sperm Arama ( TESE, TESA, PESA, MESA)
 • Asisted Hatching Yöntemleri
 • Embriyo Dondurma-Saklama-Çözme
 • Blastokist Dondurma-Saklama-Çözme
 • Vitrifikasyon
 • Genetik Danışmanlık (Preimplantasyon Genetik Tanı)
 • İnfertilite Cerrahisi (Laparoskopi-Histeroskopi)
Nasıl Randevu Alabilirim?

Obstetrik muayene randevusu almak için; C Blok 9. katta bulunan poliklinik sekretaryalarımızdan içinde bulunduğunuz ayın son cuma günü bir sonraki ay için randevu alabilirsiniz.

Diğer muayene randevuları için; C Blok 9. katta bulunan poliklinik sekretaryalarımızdan randevu alabilirsiniz.

Öğretim üyeleri muayeneleri için; C Blok 9. katta bulunan poliklinik sekreteryalarına bizzat başvuruda bulunarak ya da (312) 202 59 19 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirsiniz.

Diğer Randevu Bilgileri

Randevu tarihinizde, size verilen randevu saatinden yarım saat önce poliklinikte olunuz. Resmi işlemleriniz esnasında T.C. limlik numaranızın olduğu resmi kimliğin ibraz edilmesi gerektiğinden, yanınızda bulundurunuz.

İletişim

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniği: C Blok 9. Kat
Tel: (312) 202 59 29

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Sekretaryası: C Blok 9. Kat
Tel: (312) 202 59 19 - (312) 202 59 21 - (312) 202 59 32

perinatoloji Bilim Dalı: C Blok 9. Kat
Tel: (312) 202 59 22

Obstetri Kliniği: D Blok 9. Kat
Doğum Salonu / Ameliyathane: D Blok 9. Kat
Tel: (312) 202 59 99

Jinekoloji Kliniği, Kemoterapi Ünitesi: D Blok 6. Kat
Tel: (312) 202 56 99

Tüp Bebek ve İnfertilite Merkezi: D Blok 2. Kat
Tel: (312) 202 52 82 / 202 52 83

Doktorlarımız