444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Dr. Berati Hasanreisoğlu tarafından 1983 yılında kurulmuştur. Yataklı servis, vitreus ve retina hastalıkları, nöro-oftalmoloji, kornea, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, refraktif cerrahi, glokom, oküloplastik ve kontakt lens birimlerinden oluşan Anabilim Dalımız ülkemiz referans Anabilim Dallarından bir tanesidir. Hastanemiz D Blok 13. katında 27 yataklı kliniği ve C Blok 13. ve -1. katlardaki polikliniklerinde hizmet vermekte olan Anabilim Dalımız genel ve lokal ameleyathanelerinde, haftanın her günü en modern ekipmanla yıllık yaklaşık 4000 ameliyat yapılmaktadır.

Verilen Hizmetler

Glokom Birimi: Anabilim Dalımız Glokom Birimi 1989 yılında Dr. Merih Önol tarafından kurulmuştur. Glokom Birimimizde erken ya da ileri evre glokom hastalığı ile başvuran hastalara; pakimetri, görme alanı, sinir lifi analizi ve ultrason biomikroskopi gibi tanısal testler uygulanarak ileri cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Trabekülektominin yanı sıra katarakt cerrahisi, kombine fako-trabekülektomi, seton cerrahisi, minimal girişimsel glokom konjenital glokom cerrahileri; argon lazer iridotomi ve periferik iridoplasti işlemleri uygulanmaktadır.

Kornea Birimi: Kornea birimimiz Dr. Fikret Akata tarafından 1990 yılında kurulmuştur. 2013 yılında Dr. Bahri Aydın ve Dr. Cüneyt Özmen Kornea Birimine katılmıştır. Kornea birimi; penetran ve derin lameller keratoplasti, endotelyal keratoplasti, oküler yüzey ve ön segment rekonstrüktif cerrahileri, ön ve arka segment kombine cerrahileri alanlarında yoğunlaşmıştır.

Titizlikle sürdürülen Göz Bankacılığı çalışmalarımız da 2005 yılında son mevzuata göre tekrar düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendirilmiştir.

Retina Birimi: Bölümümüz retina birimi Dr. Meral Or ve Dr. Berati Hasanreisoğlu tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Bu dönemde retina hastalıklarının teşhis ve tedavisinde fundus flöresein anjiyografi (FFA) ve argon lazer fotokoagülasyon gibi girişimler ile birlikte vitreoretinal cerrahiler yapılmaya başlanmıştır. 1989 yılında Dr. Haluk Akbatur'un da katılmasıyla retina birimindeki faaliyetler hız kazanmıştır. Dr. Haluk Akbatur 1995 yılında klinikten ayrılmış ve 1998 yılında uzmanlık eğitimini kliniğimizde tamamlamış olan Dr. Gökhan Gürelik retina birimindeki çalışmalara uzman olarak katılmaya başlamıştır. Giderek daha da tecrübeli ve donanımlı hale gelen retina birimine, yine kliniğimizde eğitim almış olan Dr. Şengül Özdek katılmıştır. 2013 yılında eğitimini kliniğimizde almış olan Dr. Ahmet Hondur retina birimine katılmıştır.

Kliniğimiz retina birimi Türkiye'de önde gelen retina kliniklerinden biri olup pek çok tanı ve tedavinin önderliğini yapmaktadır. Kliniğimiz halen haftada 5 gün çok sayıda ve çeşitlilikte 20G ve 23G vitreoretinal cerrahinin uygulandığı, FFA, argon lazer fotokoagülasyon, optik koherens tomografi (OCT), fotodinamik tedavi (PDT), elektrofizyolojik testler, intravitreal tedaviler, transpupiller termoterapi (TTT) gibi girişimsel işlemlerin yapıldığı tam donanımlı bir merkezdir. Haftada 50-60 vitreoretinal cerrahi uygulanmakta ve 150-200 tıbbi retina hastası görülüp gerekli ayaktan girişimleri yapılmaktadır.

Oküloplastik ve Orbita Birimi: 1992 yılında Dr. Mehmet Ünal tarafından kurulmuştur. Dr. Mehmet Ünal 1994 yılında Londra Moorfields Göz Hastanesinde Oküloplastik ve Orbita alanında çalışmalarda bulunmuştur. 2001 yılında Dr. Onur Konuk Oküloplastik ve Orbita Birimine öğretim üyesi olarak katılmıştır. Oküloplastik ve Orbita birimimizde; kapak hastalıkları, lakrimal hastalıklar, soket problemleri, orbita hastalıkları ile başvuran hastalara ileri cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Birimimizde orbita tümör eksizyonuna yönelik orbitotomi cerrahisi rutin olarak uygulanmaktadır. Yurdumuzda tiroid orbitopatide ilk orbita dekompresyonu 1994 yılında kliniğimizde gerçekleştirilmiş ve bu cerrahi 1994-2009 döneminde 190 göze uygulanmıştır. 2004 yılından itibaren kliniğimizde endoskopik DSR ameliyatları rutin olarak yapılmaktadır. Standart oküloplastik cerrahi enstrümanlarına ek olarak bu birimimizde nazal endoskopi, diod laser dakriosistorinostomi, cerrahi mikromotor sistemi, head lamp-kamera sistemi gibi özel enstrümanlardan yararlanılmaktadır.

Uvea-Behçet Onkoloji Birimi: Uvea-Behçet/Onkoloji birimi, ilgilendiği hasta grubunun tanı ve tedavi şartlarını iyileştirmek ve bu hasta grubuna daha özellikli hizmet verebilmek amacı ile daha önce bünyesinde bulunduğu Retina biriminden 2011 yılında ayrılmış ve yeni bir birim olarak kurulmuştur. Birim sorumlusu Dr.Murat Hasanreisoğlu, 2012 yılında "üveitler" üzerine çalışmalarda bulunmak üzere Londra'da Avrupa'nın önde gelen göz hastanesi Moorfields Eye Hospital, Uvea Kliniği'nde klinik gözlemci olarak bulunmuş ve 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en önde gelen göz hastanelerinden olan Wills Eye Hospital, Oküler Onkoloji Kliniği'nde 1 yıl süre ile göz tümörleri üzerine çalışmıştır.

Uvea-Behçet/Onkoloji birimi iki temel göz hastalık grubu üzerinde yoğun olarak çalışmakta ve ileri tanı/tedavi olanakları sunmaktadır.

1) Üveitler: Birimimizde üveitlerin tanı ve tedavisi için gerekli olan en son teknolojik donanım (Fluoresein anjiografi, indosiyanin yeşili (ICG) anjiografi, yüksek çözünürlüklü optik koherens tomografi, fundus otofloresans, ultrason biomikroskopisi, elektrofizyolojik testler, bilgisayarlı görme alanı vb.) ve cerrahi imkanlar (tanısal pars plana vitrektomi, aspirasyon biopsileri vb.) en üst düzeyde hastaların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca bu hastalıkların neden olduğu katarakt, retina yırtıkları, kanamaları ve dekolmanları gibi rahatsızlıkların medikal ve cerrahi tedavileri de başarı ile ve rutin olarak uygulanmaktadır. Birimimizde tedavisi yapılan üveit ilişkili durumlardan başlıcaları;

 • Enfeksiyöz ve non enfeksiyöz ön, orta, arka üveitler,
 • Behçet üveitleri,
 • Otoimmün hastalıklar ile ilişkili üveitler (Sarkoidoz, sistemik lupus eritematozus, multipl skleroz vb.),
 • Artritler ile ilşkili üveitler (Romatoid artrit, ankilozan spondilit vb.),
 • Skleritler,
 • Göz içi enfeksiyonlar,
 • Retinanın inflamatuar hastalıkları; retinitler ve retinal vaskülitler,
 • Optik sinir başı iltihapları (papillit).

2) Göz tümörleri: Birimimizde erişkin ve çocukluk çağının iyi veya kötü huylu göz tümörlerin tanısı en son teknolojik imkanlar (Fluoresein anjiografi, indosiyanin yeşili (ICG) anjiografi, yüksek çözünürlüklü optik koherens tomografi, fundus otofloresans, ultrason biomikroskopisi, elektrofizyolojik testler, bilgisayarlı görme alanı vb.) kullanılarak konulmaktadır. Göz tümörlerinin ilaç ve ışın tedavileri hastanemizde bulunan ilgili anabilim dalları ile eş güdümlü yürütülmekte, cerrahi ve lazer destekli tedavileri bizzat tarafımızdan uygulanmaktadır. Nispeten daha sık görülen kötü huylu göz içi tümörleri olan malign melanom (erişkin) ve retinoblastomların (çocukluk çağı) tedavisi yanı sıra, birimizde ileri tanı ve tedavisi yapılan tümörlerden başlıcaları;

 • Konjonktivanın iyi ve kötü huylu tümörleri
  • Kistler, pigmentli (koyu renkli) kitleler, nevus, pterjium
  • Skuamöz hücreli karsinom
  • Malign melanom
  • Lenfomalar
 • İris, silier cisim ve koroidin iyi ve kötü huylu tümörleri
  • Pigmentli (koyu renkli) kitleler; nevus vb.
  • Malign melanom
  • Hemanjiom
  • Metastazlar
  • Lenfomalar
 • Retinanın iyi ve kötü huylu tümörleri
  • Retinoblastom
  • Hemangioblastom
  • Lenfomalar

Refraktif Cerrahi: Türkiye'deki ilk refraktif cerrahi merkezlerinden biri olan Refraktif Cerrahi Birimimiz 1994 yılında Dr. Fikret Akata ve Dr. Kamil Bilgihan tarafından kurulmuştur. 2010 yılında Dr. Ahmet Murat Hondur akademik kadroya katılmıştır.

Birimiz çalışmaları, eksimer laser cerrahisi, keratokonus tedavileri, "Gazi Tekniği" olarak isimlendirdiğimiz eksimer laser destekli lameller keratoplasti, korneal çapraz bağlama, keratoplasti sonrası refraktif cerrahi alanlarında yoğunlaşmıştır. Ayrıca, prostetik kontakt lens, keratokonus ve afaki için farklı lens uygulamaları da yapılmaktadır.

Birimimizde yürütülen bilimsel çalışmalar neticesinde, 2000 ve 2015 yılında ESCRS Poster birincilik, 2014 ve 2015 yılında Ulusal kongrede en iyi ikinci çalışma ödülleri kazanılmıştır.

Eksimer laser destekli keratoplasti teknikleri 2002 yılında "Current Opinion in Ophthalmology"" dergisinde "New techniques in lamellar keratoplasty" başlıklı bir derleme olarak yayınlanmıştır. Ayrıca, bu keratoplasti teknikleri, "Surgical Techniques in Anterior and Posterior Lamellar Corneal Surgery" isimli kitabın 2007 tarihli birinci baskısında ve 2010 tarihli ikinci baskısında yer almıştır.

Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık Birimi: 1993 yılında Dr. Kamil Bilgihan tarafından kurulmuştur. 2013 yılında Dr. Tuğba Atalay birimimize öğretim görevlisi olarak katılmıştır. Birimimizde, şaşılık ve ambliyopi, pediatrik kataraktlar, prematür retinopatisi ve diğer pediatrik göz hastalıkları tedavi edilmektedir.

Nasıl Randevu Alabilirim?

Anabilim Dalımızda sağlık hizmeti, acil durumlar dışında randevulu olarak sunulmaktadır.

Telefon ile Randevu

Poliklinik randevularımız her hafta cuma günü açılarak, haftalık verilmektedir.

Çağrı merkezimizden hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında telefonla randevu verilmektedir. Randevu telefonumuz 444 48 48'i arayarak randevu alabilirsiniz.

Telefonla randevu alırken, T.C. kimlik numaranızı hazır bulundurunuz ve lütfen randevu sekreterinin soracağı soruları doğru cevaplayınız.

Diğer Randevu Bilgileri

Öğretim üyeleri muayenesi için; C Blok 13. kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 63 27 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Randevu tarihinizde, size verilen randevu saatinden yarım saat önce poliklinikte olunuz. Resmi işlemleriniz esnasında T.C. kimlik numaranızın olduğu resmi kimliğin ibraz edilmesi gerektiğinden, yanınızda bulundurunuz.

İletişim

Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyeleri: C Blok 13. Kat
Tel: (312) 202 63 15 / 202 63 27

Göz Hastalıkları Kliniği: D Blok 13. Kat
Tel: (312) 202 63 99

Doktorlarımız