444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız 1979 yılında, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisine bağlı kurulan Tıp Fakültesinde Dr. Övsev DÖRTLEMEZ ve Dr. Halis DÖRTLEMEZ tarafından kurulmuştur. Kardiyoloji Anabilim Dalının kurularak İç Hastalıkları Anabilim Dalından ayrılmasıyla Dr. Uğur Kandilci Anabilim Dalı Başkanı olmuş ve 1999 yılına kadar görevini sürdürmüştür.

1988 yılında Anabilim Dalımıza bağlı; Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji ve Endokrinoloji Bilim Dalları, 1993 yılında Onkoloji Bilim Dalı, 2000 yılında Romatoloji Bilim Dalı, 2006 yılında Yoğun Bakım Bilim Dalı ve 2011 yılında Geriatri Bilim Dalı kurulmuştur.

Bilim Dallarına ait yataklı servisler, yoğun bakım ünitesi, kemik iliği nakil ünitesi, ayaktan kemoterapi ünitesi ve endoskopi ünitesinde; hizmet vermekte olan Anabilim Dalımızda; yıllık ortalama 190.000 hastaya ayaktan tedavi hizmeti, 5800 hastaya yatarak tedavi hizmeti verilmektedir.

Endokrinoloji Bilim Dalı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalımız, 1988 yılında Dr. Metin ARSLAN tarafından kurulmuştur. Bilim Dalımız, 2009 yılında European Group on Graves' Orbitopathy (EuGoGo) merkezine katılmıştır. 8 Öğretim Üyesi ve 3 Uzman Doktorun hizmet verdiği Bilim Dalımızda; kurulduğu yıldan itibaren 20'nin üzerinde çok merkezli uluslararası çalışma yürütülmüştür. Bilim Dalımız; Diabet Obezite Polikliniği, Genel Endokrin (Hormon) Polikliniği, Tiroid Polikliniği ve Endokrinoloji Yataklı Servisi bünyesinde ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti sunmaktadır.

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Bilim Dalımız; 1983 Yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalında, gastroenteroloji uzmanı olarak göreve başlayan Dr. Uğur KANDİLCİ başkanlığında 1988 yılında kurulmuştur. 9 Öğretim Üyesi, 1 Yan Dal Asistanı ile hizmet veren Bilim Dalımızda, kuruluşundan itibaren gastroenteroloji alanında yapılan her türlü tanılama işlemi ve endoskopik işlemler rutin olarak yapılmaktadır. 1990 yılından itibaren Radyoloji Anabilim Dalı içinde yürüttüğümüz tedavi edici endoskopik işlemler (ERCP gibi), 2002 yılında açılan yeni ERCP ünitemizde geniş olanaklar ile sürdürülmektedir.

1992 yılında kurulmuş olan Gastrointestinal Motilite Laboratuvarımız; Türkiye'nin ilk motilite laboratuvarı olup, konusunda referans laboratuvarlardan birisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Laboratuvarımızda; her türlü motilite çalışması, 24 saatlik ambulatuvar Ph, 24 saatlik ambulatuvar safra reflüsu, anorektal biyofeedback ve gastrointestinal sistem barostat çalışmaları gibi çok spesifik konularda çalışılmakla birlikte, çeşitli araştırmalar ve tezler yürütülmektedir.

1998 yılında kurulan Proktoloji Ünitemiz, anorektal hastalıklar konusunda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bilim Dalımız poliklinik hizmetleri içinde; 1998 yılından itibaren karaciğer hastalıkları ve inflamatuvar barsak hastalıkları takip polikliniklerimiz aktif olarak hizmet vermektedir.

Geriatri Bilim Dalı

Geriatri, 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal hayatları, fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, duygu durumu, bilişsel sorunları, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Yaşlanmayla insan vücudunda çeşitli fizyolojik değişikliklerin ortaya çıkması, ilaçların metabolizması, etki ve yan etkilerinin değişkenlik göstermesi, hastalıkların ortaya çıkış şekli ve seyrinin farklı olması gibi nedenlerden dolayı yaşlıların sorunlarının tek merkezde yeterli zaman ayrılarak çözülmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu da geriatri kavramını ve ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bilim Dalımız 2011 yılında aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemiz ve Çayyolu Polikliniğimizde hafta içi her gün, randevusuz olarak hasta değerlendirmesi yapılmaktadır. D Blok 8. katta hizmet vermekte olan, 10 yataklı kliniğimizde yataklı tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Bilim Dalımıza başvuran hastalarımız; hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar ve risk faktörleri, kronik akciğer hastalıkları, diabetes mellitus, kolesterol yüksekliği, genel sağlık kontrolü ve diğer dahiliye hastalıklarının dışında prostat hastalıkları, düşmeler, kırıklar, kemik erimesi, kireçlenme, inkontinans (istemsiz idrar ya da gayta kaçırma), depresyon, demans (bunama hastalığı), yaşlının sosyal yaşamı, fonksiyonel yaşamı, doğru ilaç kullanımı yönünden de değerlendirilmektedir.

Bilim Dalımıza başvuran tüm hastalarımıza kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapılmaktadır. Hastanın mevcut şikayetinin yanında her hastaya; evde ve günlük yaşam içerisindeki fonksiyonlarını değerlendirme testleri (Günlük Temel Yaşam Aktiviteleri Testi, Lawton-Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktivite Skalası), beslenme durumunu değerlendirme testi (Mini Nütrisyonel Test), unutkanlık testleri (Mini Mental Test, Saat Çizdirme Testi), depresyon testi (Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası), hareket problemleri testi (Mobilite Testi) yapıldıktan sonra kapsamlı muayene yapılarak gerekli tetkikler istenmektedir. Hastaların değerlendirilmesi yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir.

Hematoloji Bilim Dalı

1983 yılından itibaren İç Hastalıkları Anabilim Dalı çatısı altında hizmetlerini yürüten Bilim Dalımız, 1988 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bilim dallarının kurulması sürecinde Dr. Rauf HAZNEDAR başkanlığında kurulmuştur.

1992 yılında Bilim Dalımıza bağlı Akım Sitometri Laboratuvarı hizmete açılmış, laboratuvarda bazı kültür çalışmaları da yürütülmüştür. Dr. Münci YAĞCI'nın katkıları ile laboratuvarımız moleküler hematoloji alanında önemli gelişmeler göstermiştir.

2003 yılında hizmete açılan Kök Hücre Nakil Ünitemizde; birçok otolog ve allojenik kök hücre nakli gerçekleştirmiş ve ünitemiz akraba dışı kök hücre nakillerinin de yapılabildiği önemli bir eğitim alanı ve merkez olmuştur.

Nefroloji Bilim Dalı

1986 yılında Dr. Müştak ÖZÜER tarafından Hemodiyaliz Merkezinin kurulmasından sonra, İç Hastalıkları Anabilim Dalı doktorlarından Dr. Şükrü SİNDEL Ağırlıklı olarak Nefroloji alanında çalışmaya başlamıştır. 1988 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı bilim dallarının kurulması ile Bilim Dalımız kurulmuş ve yan dal ihtisası vermeye başlamıştır.

Hastalarımıza kaliteli hizmet vermeyi, yoğun bakım donanımı ve bilgisine sahip doktorlar yetiştirmeyi amaç edinen Bilim Dalımızda, 6 Öğretim Üyesi ve 1 Yan Dal Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bilim Dalımız Nefroloji, Hipertansiyon ve Transplantasyon polikliniklerinde ayaktan, Nefroloji ve Transplantasyon servislerinde yatarak tedavi hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Bilim Dalımıza bağlı modern hemodiyaliz ünitemiz mevcuttur.

Onkoloji Bilim Dalı

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalımız 1993 yılında kurulmuştur. Onkoloji alanında yurt dışı eğitim tecrübesine sahip 7 Öğretim Üyesi ve 7 Yan Dal Araştırma Görevlisinin hizmet verdiği Bilim Dalımızda çok sayıda uluslararası ve ulusal çalışma yürütülmektedir. Bilim Dalımız Öğretim Üyeleri, Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneğinin ve Gastrointestinal Onkoloji Derneğinin kurucu üyeleridir ve halen bu derneklerin yöneticiliğinde aktif rol almaktadırlar. Öğretim Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı komisyonlarında aktif görev yapmaktadır.

Bilim Dalımıza ait 3 poliklinikte günlük ortalama 150 hasta olmak üzere yıllık yaklaşık 25 bin hastaya hizmet verilmektedir. Bilim Dalımıza bağlı kalite belgesine sahip, ayaktan kemoterapi ünitemizde; konusunda deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle aylık yaklaşık 2500 hastaya kemoterapi uygulanmaktadır.

Bilim Dalımız; Radyasyon Onkolojisi, PET-BT ve Gamma Knife Radyocerrahi olanakları ile birlikte, deneyimli akademik kadroya sahip patoloji ve cerrahi branşlarının desteğiyle güncel kanser tanı ve tedavi hizmeti veren, ülkemizin ve Ankara'nın önemli ve ayrıcalıklı bir onkoloji merkezidir.

Romatoloji Bilim Dalı

2000 yılında İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Berna GÖKER'in göreve başlaması ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Romatoloji poliklinik ve konsültasyon hizmetleri verilmeye başlamıştır. 2 yıllık süre içinde akademik kadronun geliştirilmesi ve Bilim Dalı yapılanma çalışmalarının tamamlanmasıyla yatarak tedavi hizmeti de verilmeye başlamıştır.

Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yaşlanan nüfus, uzamış yaşam süresi, kanser tedavisindeki yeni yaklaşımlar, organ ve doku nakilleri, tedavideki gelişmeler sonucu kronik hastalıklarda beklenen yaşam süresinin uzaması ile birlikte yoğun bakım ünitelerine olan ihtiyacın giderek artması sonucu, 2006 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak Yoğun Bakım Ünitemiz açılmış ve aynı yıl Ağustos Bilim Dalı haline gelmiştir.

2007 yılında Yoğun Bakım Bilim Dalımıza bağlı olarak açılan İç Hastalıkları Ara Yoğun Bakım Ünitesi yeniden yapılandırılmış ve şu anda da hizmet vermekte olan Genel Dahiliye Servisi adını almıştır. Aynı zamanda daha sonra açılan 4 yataklı Erişkin Hematoloji Yoğun Bakım Ünitesi Bilim Dalımız bünyesine katılmıştır.

Nasıl Randevu Alabilirim?

Bilim dallarımızda sağlık hizzmeti, acil durumlar dışında randevulu verilmektedir. Bilim dalları randevularını; internet üzerinden online, çağrı merkezimiz aracılığıyla telefonla ve sekretaryalarımıza şahsen başvuru yoluyla alabilirsiniz.

Telefon İle Randevu

Poliklinik randevularımız her hafta cuma günü açılarak, haftalık verilmektedir.

Çağrı Merkezimizden hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında telefonla randevu verilmektedir. Randevu telefonumuz 444 48 48'i arayarak randevu alabilirsiniz.

Telefonla randevu alırken, T.C. kimlik numaranızı hazır bulundurunuz ve lütfen randevu sekreterinin soracağı soruları doğru cevaplayınız.

Diğer Randevu Bilgileri

Öğretim Üyeleri Muayeneleri İçin;

Gastroenteroloji Bilim Dalı

C Blok 8. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 58 19 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Endokrinoloji Bilim Dalı

C Blok 8. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 58 26 / 202 58 29 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Nefroloji Bilim Dalı

C Blok 2. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 52 29 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Romatoloji Bilim Dalı

C Blok 8. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 58 28 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Onkoloji Bilim Dalı

E Blok 6. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 58 25 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Hematoloji Bilim Dalı

C Blok 5. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 63 17 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Geriatri Bilim Dalı

C Blok 8. Kat Öğretim Üyeleri sekreterliğine bizzat başvurabilir veya (312) 202 58 26 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Randevu tarihinizde, size verilen randevu saatinden yarım saat önce poliklinikte olunuz. Resmi işlemleriniz esnasında T.C. kimlik numaranızın olduğu resmi kimliğin ibraz edilmesi gerektiğinden, yanınızda bulundurunuz.

İletişim

Genel Dahiliye Kliniği: A Blok Zemin Kat
Tel: (312) 202 55 80

Gastroenteroloji Kliniği: D Blok 8. Kat
Tel: (312) 202 58 99

Endokrinoloji / Nefroloji Kliniği: B Blok 2. Kat
Tel: (312) 202 67 28

Hemodiyaliz Ünitesi: D Blok 2. Kat
Tel: (312) 202 52 52

Romatoloji Kliniği: D Blok 8. Kat
Tel: (312) 202 58 98

Onkoloji Kliniği: E Blok 6. Kat
Tel: (312) 202 72 47

Hematoloji Kliniği: E Blok 7. Kat
Tel: (312) 202 76 47

Kök Hücre Nakil Ünitesi: B Blok Zemin Kat
Tel: (312) 202 68 12

Geriatri Kliniği: D Blok 8. Kat
Tel: (312) 202 58 98

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi: A Blok Zemin Kat

Doktorlarımız