444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

İş Akış Şemaları

Acil servis akış şeması

Adli tıp akış şeması

Akupunktur ve tamamlayıcı tıp uygulama ve araştırma merkezi akış şeması

Algoloji birimi akış şeması

Ameliyathane akış şeması

Arşiv birimi akış şeması

Atık yönetimi akış şeması

Berber akış şeması

Beslenme, diyet ve mutfak hizmetleri akış şeması

Beyaz kod akış şeması

Bilgi işlem donanım akış şeması

Bilgi işlem merkezi akış şeması

Biyokam akış şeması

Çamaşır hizmetleri akış şeması

Deprem İş Akış Şeması (GECE)

Deprem İş Akış Şeması (GÜNDÜZ)

Dış kaynaklı hizmet alımı ve kontrolü akış şeması

Eczane akış şeması

Eğitim koordinatörlüğü akış şeması

Endoskopi ünitesi akış şeması

Enfeksiyon kontrol komitesi akış şeması

Faturalandırma ve gelir tahakkuk birimi akış şeması

Gamma knife ünitesi akış şeması

Genel evrak akış şeması

Gider tahakkuk birimi akış şeması

Hasta hakları birimi akış şeması

Hasta yatış çıkış birimi akış şeması

Hemodiyaliz ünitesi akış şeması

Hemşirelik hizmetleri akış şeması

Hukuk işleri birimi akış şeması

İdari personel işleri birimi akış şeması

İdari personel maaş tahakkuk birimi akış şeması

İdari ve akademik performans birimi akış şeması

İstatistik ve raporlama birimi akış şeması

İş yeri sağlık güvenlik birimi akış şeması

kalite koordinatörlüğü akış şeması

Kan alma birimi akış şeması

Klinik hizmetler akış şeması

Komite kurul ekip akış şeması

Koroner anjiyografi laboratuvarı akış şeması

Koruma ve güvenlik hizmetleri

Malzeme ve cihaz yönetimi akış şeması

Matbaa ve baskı atölyesi akış şeması

Mavi kod akış şeması

Merkezi beslenme destek ünitesi Akış Şeması

Merkezi EKG ünitesi Akış Şeması

Morg ve cenaze hizmetleri akış şeması

Nöbetçi idare amirliği akış şeması

Organ ve doku nakli koordinatörlüğü alış şeması

Pembe kod akış şeması

Periton diyaliz akış şeması

Pnömatik sistem akış şeması

Poliklinik hizmetler akış şeması

Radyasyon onkolojisi akış şeması

Radyoloji akış şeması

Santral ve haberleşme hizmetleri akış şeması

Satın alma açık ihale usulü akış şeması

Satın alma doğrudan temin akış şeması

satın alma pazarlık usulü ihale süreci akış şeması

Sel-Su Baskını İş Akış Şeması (GECE)

Sel-Su Baskını İş Akış Şeması (GÜNDÜZ)

sivil savunma birimi akış şeması

Sterilizasyon hizmetleri akış şeması

Şüpheli Paket-Bomba İş Akış Şeması (GECE)

Şüpheli Paket-Bomba İş Akış Şeması (GÜNDÜZ)

Taşıma ve ulaştırma hizmetleri akış şeması

Teknik işletme amirliği akış şeması

Temizlik hizmetleri akış şeması

Terzihane akış şeması

Tıbbi adli rapor reçete birimi akış şeması

Transfüzyon merkezi akış şeması

Uluslararası hasta ofisi akış şeması

Üremeye yardımcı teknikler eğitim merkezi akış şeması

Yangın İş Akış Şeması (GECE)

Yangın İş Akış Şeması (GÜNDÜZ)

Yazışma ve resmi iletişim hizmetleri akış şeması

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akış Şeması

Yoğun bakım akış şeması

75. yıl konferans salonu ve organizasyon işleri