Bilgi İşlem Merkezi D Blok zemin katta bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Merkezi’nin amacı hastanede kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin teknolojinin gereklerine uygun olarak korunup geliştirilerek tüm verilerin bilgisayar ortamında saklanmasını ve birimlerin bilgisayar hizmeti alabilmesini sağlamaktır.

BİLGİ İŞLEM

Tel: 202 50 36

Tel: 202 41 20

Tel: 202 51 21

Tel: 202 43 70

Tel: 202 51 61