İletişim

Gazi Hastanesi Danışma Hattı : 444 48 48
Gazi Hastanesi Santral : 202 44 44
www.med.gazi.edu.tr
Adres :
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Beşevler / Ankara

Bölümlerimiz

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 64 18

Kulak Burun Boğaz A.D.
Sekreterlik Tel: 202 64 25

Radyoloji Laboratuar
Sekreterlik Tel: 202 52 49

Göz Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 63 15

Üroloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 62 29

Çocuk Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 62 19

Göğüs Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 61 19

Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D.
Sekreterlik Tel: 202 61 26

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 60 22

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Sekreterlik Tel: 202 59 19

Tüp Bebek Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 52 82

Gastroenteroloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 19

Endokrinoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 29

Diabet ve Obezite Polikliniği
Sekreterlik Tel: 202 53 79

Onkoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 25

Kemoterapi Ünitesi
Sekreterlik Tel: 202 51 41

Hematoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 63 17

Nefroloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 52 29

Hemodiyaliz Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 52 50

Transplantasyon Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 52 25

Romatoloji B.D.
Sekreterlik Tel: 202 58 28

Genel Cerrahi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 57 19

Kardiyoloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 56 29

Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 56 19

Göğüs Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 56 22

Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 55 29

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 54 19
Poliklinik Tel: 202 54 22

Çocuk Ruh Sağlığı A.D.
Sekreterlik Tel: 202 54 26

Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Sekreterlik Tel: 202 54 29

Nöroloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 53 29

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Sekreterlik Tel: 202 53 19

Ağrı Merkezi
Sekreterlik Tel: 202 42 74

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Sekreterlik Tel: 202 52 22

Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Sekreterlik Tel: 202 51 16-202 51 19

Nükleer Tıp A.D.
Sekreterlik Tel: 202 61 61

Pet Ct
Sekreterlik Tel: 202 41 03

Radyoloji A.D.
Sekreterlik Tel: 202 51 51

Radyasyon Onkoloji A..D.
Sekreterlik Tel: 202 65 95

Acil Tıp A.D.
Sekreterlik Tel: 202 55 17

ADI SOYADI

 

TELEFON NUMARASI

 

ACİL TIP A.D    D BLOK ZEMİN KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik(1.Kat)

 

2025517

Paramedik(Triaj)

 

2025056

Acil Asistan Doktor Odası

 

2024223

Acil Hemşire Odası

 

2025042

Acil Tıp Başasistanı

 

2024140

Polis

 

2025155

Acil Sekreterlik(Giriş)

 

2025052

 

 

 

ÇOCUK ACİL   D BLOK ZEMİN KAT

Tıbbi Sekreterlik

 

2025059

Hemşire Odası

 

2024118

Doktor Odası

 

2025521

Sekreterlik

 

2025051

RADYASYON ONKOLOJİ A.D   B BLOK ZEMİN KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026595

Doktor Odası

 

2026660

Hemşire Odası

 

2026591

Tedavi Sekreterlik

 

2026582

 

 

 

ANJİO VE HEMODİNAMİ    B BLOK ZEMİN KAT

Sekreterlik

 

2026852

 

 

 

KÖK HÜCRE NAKİL BİRİMİ    B BLOK 1.KAT

Servis Sekreter

 

2026812

Doktor Odası

 

2026811

Hemşire Odası

 

2026688

Poliklinik Sekreter

 

2026815

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ A.D      1.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025116

2025119

Poliklinik Sekreterlik

 

2025122

Pediatri Poliklinik

 

2025117

Nöroşirürji Yoğun Bakım(A Blok 3.Kat)

 

2025356

2025355

 

 

 

SERVİS

 

 

Sekreterlik

 

2025499

Hemşire Odası

 

2025497

Doktor Odası

 

2025581

Ara Yoğun Bakım ( servis )

 

2025358

GAMMA KNİFE RADYOCERRAHİ MERKEZİ  C BLOK ZEMİN KAT

Sekreterlik

 

2024113

Doktor Odası

 

2024114

Kumanda Odası

 

2024152

NÜKLEER TIP A.D     1.KAT

Başvuru Ve Randevu Sekreterliği

 

2026151

Anabilimdalı Sekreterliği

 

2026161

PET CT                1.KAT

PET/CT Başvuru Ve Sekreterlik

 

2024103

RADYOLOJİ A.D  1.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025151

Anjiografi Sekreterlik

 

2025198

-1.Kat MR Kayıt

 

2024011

-1.Kat Röntgen Kayıt

 

2024024

-1.Kat Ultrason Kayıt

 

2024025

-1.Kat Ultrason Sekreterliği

 

2024017

Bilgisayarlı Tomografi Sekreterlik

 

2025199

Kemik Dansitometri Sekreterlik

 

2025537

Mamografi Sekreterlik

 

2025196

MR Sekreterlik

 

2025163

Röntgen Danışma

 

2025191

2025192

Skopi Sekreterlik

 

2024159

Tomografi Sekreterlik

 

2026529

USG Sekreterlik

 

2025156

2025183

TRANSPLANTASYON MERKEZİ   B BLOK 1.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025223

SERVİS

 

 

Sekreterlik

 

2025225

Hemşire Odası

 

2025278

Hemşire Deski

 

2024374

Doktor Odası

 

2025277

Transplantasyon Yoğun Bakım

 

2024373

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ      A BLOK 2.KAT

 

Sekreterlik

 

2025141

Hemşire Odası

 

2025142

TÜP BEBEK MERKEZİ   D BLOK 2.KAT

Sekreterlik

 

2025282

2025283

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ    D BLOK 2.KAT

Hemşire Odası

 

2025251

Doktor Odası

 

2025254

Sekreterlik

 

2025250

ERİŞKİN NEFROLOJİ B.D   2.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025229

SERVİS

 

 

Hemşire Odası

 

2026724

Doktor Odası

 

2026785

Hemşire Deski

 

2026721

Sekreterlik

 

2026728

 

 

 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON A.D   2.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025219

Ortez Protez Atölyesi

 

2026292

Ayaktan Tedavi Ünitesi Sekreteri

 

2025260

FTR Poliklinik Sekreterliği

 

2025222

SERVİS

Sekreterlik

 

2026719

Hemşire

 

2026711

Hemşire Odası

 

2026759

Doktor Odası

 

2026713

YATAKLI SERVİS REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Fizyoterapist Odası

 

2026857

AMELİYATHANELER     D BLOK 3.KAT

Sekreterlik

 

2025366

2025367

2025368

Hemşire Odası

 

2025375

 

 

 

Dahiliye Yoğun Bakım(Acil Servis 1.Kat)

Ara Yoğun Bakım Sekreterliği

 

2025580

Yoğun Bakım Sekreterlik

 

2024201

Hemşire Deski

 

2024202

Doktor Odası

 

2025041

Genel Dahiliye Servisi(Acil Servis 1.Kat)

Bilim Dalı Sekreterlik

 

2025580

Doktor Odası

 

2025578

Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım(Acil Servis 1.Kat)

Yoğun Bakım

 

2024242

2026223

Doktor Odası

 

2024243

Nöroşirürji(Beyin Cerrahi)Yoğun Bakım(A Blok 2.Kat)

 

 

Yoğun Bakım

 

2025356

2025358

Doktor Odası

 

2025354

Genel Cerrahi Yoğun Bakım(A Blok 3.Kat)

Sekreterlik

 

2025360

Hemşire Odası

 

2025353

Doktor Odası

 

2025352

Anestezi Yoğun Bakım (A Blok 5.Kat )

Sekreterlik

 

2024270

Doktor Odası

 

2024272

Hemşire Odası

 

2024271

 

 

 

Çocuk Yoğun Bakım(A Blok 10.Kat)

 

2026089

Yenidoğan Yoğun Bakım(A Blok 15.Kat)

 

2026556

Nöroloji Yoğun Bakım(B Blok 1.Kat)

Yoğun Bakım

 

2026662

Hemşire Odası

 

2026692

Nöroloji Ara Yoğun Bakım(Acil Servis 1.Kat)

Sekreterlik

 

2025580

Hemşire Desk

 

2025536

 

Doktor Odası

 

2024257

KVC(Kalp Damar Cerrahi)Yoğun Bakım(B Blok 2.Kat)

Yoğun Bakım

 

2026736

2026737

Doktor Odası

 

2026797

Hemşire Odası

 

2026798

Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım(B Blok 2.Kat)

 

2026736

2026737

Koroner(Kardiyoloji)Yoğun Bakım(B Blok 3.Kat)

Sekreterlik

 

2026745

Ana Yoğun Bakım

 

2026741

2026742

Hemşire Odası

 

2026731

Doktor Odası

 

2026743

Personel Odası

 

2026781

Ara Yoğun Bakım

 

2026738

Ara Yoğun Bakım(Acil Servis 1.Kat)

Hemşire Deski

 

2025523

2025536

DİABET VE OBEZİTE POLİKLİNİĞİ   3.KAT

Sekreterlik

 

2025379

BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ

Sekreterlik

 

2024164

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON A.D   3.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2024166

2025319

Yoğun Bakım Sekreterlik

 

2024270

Hemşire Odası

 

2024271

Doktor Odası

 

2024272

AĞRI POLİKLİNİĞİ  3.KAT

Sekreterlik

 

2024274

NÖROLOJİ A.D  3.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025328

Poliklinik Sekreterliği

 

2025326

2025329

SERVİS

Sekreterlik

 

2026712

Hemşire Odası

 

2026675

Doktor Odası

 

2026674

2026676

Yoğun Bakım

 

2026662

UYKU BOZUKLUKLARI MERKEZİ 4.KAT

Sekreterlik

 

2025299

Hemşire

 

2025338

PSİKİYATRİ A.D      4.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025419

2025450

Hemşire

 

2025438

Poliklinik Sekreterlik

 

2025422

SERVİS

Sekreterlik

 

2026699

Bayan Katı Hemşire Odası

 

2026865

Erkek Katı Doktor Odası

 

2026691

2026695

2026697

Erkek Katı Hemşire Odası

 

2026696

Erkek Katı Deski

 

2026671

Bayan Katı Dr.Odası

 

2026863

2026864

2026867

Bayan Katı Deski

 

2026861

2026862

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D    4.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025426

KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI A.D   4.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025429

SERVİS

Sekreterlik

 

2026767

Hemşire Odası

 

2026768

Servis

 

2026772

Doktor  Odası

 

2026763

ODYOLOJİ B.D-İŞİTME KONUŞMA MERKEZİ  4.KAT

Sekreterlik

 

2025249

TIBBİ PATOLOJİ A.D  4.KAT

Sekreterlik-Kayıt Kabul

 

2025489

 

MERKEZ LABORATUVARI 4.KAT

Merkez Biyokimya Laboratuar

 

2025425

Barkod Basma Sekreterlik

 

2025467

İdrar Laboratuarı

 

2024161

Hematoloji Laboratuarı (CBC)

 

2025463

Seroloji Laboratuarı

 

2025464

Metabolizma Laboratuarı

 

2025592

Pediatrik Metabolizma Laboratuarı

 

2025492

2024362

Endokrinoloji Laboratuarı

 

2025479

Mikrobiyoloji Laboratuarı

 

2025477

Hormon Laboratuvarı(RIA)

 

2026171

İmmünoloji Laboratuvar Sekreterlik

 

2025448

Erişkin Hematoloji Laboratuarı Sekreterlik

 

2025471

2025493

Pediatrik Hematoloji Laboratuvarı

 

2025469

2025470

Pediatrik Nefroloji Laboratuvarı

 

2025439

2025440

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D   5.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025528

2025529

Poliklinik Sekreterlik

 

2025526

SERVİS

Sekreterlik

 

2025598

2025599

Hemşire Desk

 

2025596

2025597

Hemşire Odası

 

2025555

Doktor Odası

 

2025556

2025557

ADLİ TIP A.D    D BLOK 4.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025031

ÇOCUK KORUMA MERKEZİ

 

2025891

HEMATOLOJİ BİLİM DALI    5.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025579

2026317

SERVİS

Hemşire Odası

 

2025855

2025884

Doktor Odası

 

2025856

Hemşire Deski

 

2025896

2025897

Sekreterlik

 

2025898

2025899

KARDİYOLOJİ A.D   6.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025629

Koroner Anjio Laboratuvarı

 

2026852

Koroner(Kardiyoloji)Yoğun Bakım(B Blok 3.Kat)

Sekreterlik

 

2026745

Yoğun Bakım

 

2026741

2026742

Hemşire Odası

 

2026731

Doktor Odası

 

2026735

2026743

2026744

Ara Yoğun Bakım

 

2026738

SERVİS

Sekreterlik

 

2026732

Hemşire Desk

 

2026730

Hemşire Odası

 

2026710

Doktor Odası

 

2026760

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D    6.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025619

2025621

SERVİS

Sekreterlik

 

2026722

Hemşire Deski

 

2026723

Hemşire Odası

 

2026796

Doktor Odası

 

2026795

Yoğun Bakım

 

2026736

2026737

GÖĞÜS CERRAHİSİ A.D   6.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025622

SERVİS

Sekreterlik

 

2024090

Hemşire

 

2025143

Doktor Odası

 

2025395

GENEL CERRAHİ A.D    7.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025716

2025719

2025729

GENEL CERRAHİ SERVİS(7.KAT)

Sekreterlik

 

2025799

Hemşire Desk

 

2025796

2025797

Hemşire Odası

 

2025755

Doktor Odası

 

2025756

2025757

GENEL CERRAHİ SERVİS(6.KAT)

Sekreterlik

 

2025698

Hemşire Desk

 

2025697

Hemşire Odası

 

2025671

Doktor Odası

 

2025670

2025672

İÇ HASTALIKLARI A.D

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI   8.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025819

ENDOSKOPİ    E BLOK  ZEMİN KAT

Endoskopi Sekreterlik

 

2027567

2025822

Poliklinik Sekreterlik

 

2027582

2027583

SERVİS

Hemşire Odası

 

2025855

Doktor Odası

 

2025856

Hemşire Deski

 

2025896

Sekreterlik

 

2025899

ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI     8.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025826

2025829

SERVİS

Hemşire Odası

 

2026724

Doktor Odası

 

2026785

Hemşire Deski

 

2026721

Sekreterlik

 

2026728

MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI     E BLOK 6. KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

 2025825

SERVİS

Hemşire Odası

 

2025884

2024392

Doktor  Odası

 

2025882  2024391

 

Hemşire Deski

 

2025897

Sekreterlik

 

2025898

MEDİKAL ONKOLOJİ SERVİSİ  A. BLOK  3.KAT

Sekreterlik

 

2024390

Doktor Odası

 

2024391

Hemşire Odası

 

2024392

ROMATOLOJİ BİLİM DALI    8.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

 2025828

SERVİS

Hemşire Odası

 

2025884

Doktor Odası

 

 

2025856

2025854

2025882

Hemşire Deski

 

2025897

Sekreterlik

 

2025898

 

 

 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D    9.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2025919

2025921

Poliklinik Sekreterliği

 

2025929

2025932

Ultrason Sekreterliği

 

2025942

SERVİS

Sekreterlik

 

2025999

Hemşire

 

2025996

2025998

Hemşire Odası

 

2025955

Doktor Odası

 

2024358

2025974

2025975

 

 

 

JİNEKOLOJİ    6.KAT

Sekreterlik

 

2025699

Hemşire Odası

 

2025656

Hemşire

 

2025696

Doktor Odası

 

2025657

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D    10. KAT

Anabilimdalı Sekreterliği

 

2026022

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026019

2026025

 

 

 

ÇOCUK ALLERJİ BİLİM DALI   1.KAT

Sekreter

 

2025129

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI   1.KAT

Sekreter

 

2024148

ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI   2.KAT

Sekreterlik

 

2025245

2024239

Poliklinik Sekreterlik

 

2025226

 

ÇOCUK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI   6.KAT

Sekreterlik

 

2025626

ÇOCUK BESLENME VE METABOLİZMA BİLİM DALI  10. KAT

Sekreter

 

2026027

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI  10. KAT

Sekreter

 

2026048

ÇOCUK HEMATOLOJİ BİLİM DALI 10. KAT

Sekreter

 

2026019

ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI 10. KAT

Sekreter

 

2026029

ÇOCUK ONKOLOJİ BİLİM DALI  10. KAT

 

 

Sekreter

 

2026029

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI  10. KAT

 

 

Poliklinik

 

2026090

ÇOCUK ENFEKSİYON SERVİSİ   2.KAT

Doktor Deski

 

2024244

Hemşire Odası

 

2024245

2026545

Doktor Odası

 

2024247

OYUN ÇOCUĞU SERVİSİ      10. KAT

Sekreterlik

 

2026099

Doktor  Deski

 

2026096

Hemşire Odası

 

2026068

BÜYÜK ÇOCUK SERVİSİ    10.KAT

Desk

 

2026084

Sekreterlik

 

2026098

Hemşire Odası

 

2026073

Doktor  Deski

 

2026097

SÜT ÇOCUĞU SERVİSİ    15.KAT

Doktor Odası

 

2026561

Hemşire Odası

 

2026562

Başvuru Masası

 

2026597

Sekreter

 

2026598

YENİDOĞAN SERVİSİ  15. KAT

Sekreterlik

 

2026552

Hemşire Odası

 

2026555

GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D   11.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026119

Poliklinik Sekreterlik

 

2024158

SERVİS

Sekreterlik

 

2026199

Hemşire Deski

 

2026196

Hemşire Odası

 

2026123

Doktor Odası

 

2026124

2026125

 

DERMATOLOJİ A.D                 11.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026101

2026129

Poliklinik Sekreterlik

 

2026126

SERVİS

Sekreterlik

 

2026198

Hemşire Odası

 

2026185

Hemşire Deski

 

2026197

Doktor  Odası

 

2026183

ÜROLOJİ A.D     12.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026229

Poliklinik Sekreterlik

 

2026226

 

 

 

SERVİS

Sekreterlik

 

2026298

Hemşire

 

2026297

Hemşire Odası

 

2026275

Doktor Odası

 

2026256

2026273

 

 

 

ÇOCUK CERRAHİ A.D-ÇOCUK ÜROLOJİSİ   12.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026219

SERVİS

Sekreterlik

 

2026289

Hemşire Deski

 

2026267

2026296

Hemşire Odası

 

2026257

Doktor Odası

 

2026258

2026259

 

 

 

GÖZ HASTALIKLARI A.D  13.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026315

Poliklinik Sekreterliği

 

2026327

SERVİS

Sekreterlik

 

2026399

Hemşire Desk

 

2026396

Hemşire Odası

 

2026355

Doktor Odası

 

2026356

2026357

ÖZEL SERVİS        13.KAT

Sekreterlik

 

2026398

Doktor Odası

 

2026392

Hemşire Odası

 

2026373

PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ A.D    14.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026418

Ameliyathane Sekreterlik

 

2026421

SERVİS

Sekreterlik

 

2026499

Hemşire Odası

 

2026455

Hemşire Deski

 

2026496

Doktor Odası

 

2026457

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI A.D     14.KAT

Öğretim Üyeleri Sekreterlik

 

2026425

2026428

SERVİS

Sekreterlik

 

2026498

Doktor Odası

 

2026473

Hemşire Desk

 

2026497

Hemşire Odası

 

2026485