Dr. Öğr. Üyesi İrem Ekmekci Ertek

İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi İrem Ekmekci Ertek

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı