Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi

03 Şubat 2023 Cuma 09:00

Sağlık Bakanlığı tarafından talasemili hastaları izleyen hekimlerimize yol gösterici olmak ve hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin standart hale getirilmesini sağlayarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan “Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi” Bakanlığımız web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu rehberlere https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/656, https://shgm.saglik.gov.tr/TR-45986/rehberler.html,https://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR-94509/talasemi-tani-ve-izlem-rehberi-yayimlandi.html adreslerinden ulaşılabilmektedir. Kurumunuz bünyesinde görevli iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve erişkin ve çocuk hematoloji branşlarındaki tüm uzman hekimlerin konu hakkında bilgilendirilerek rehberlere erişimlerinin sağlanması