DİJİTAL SANAT EĞİTİMİ UYGULAMALARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MEKAN TASARIMLARININ FİZİK TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ

25 Mart 2019 Pazartesi 10:54

 

Dijital sanatlar günümüzde eğitimden sağlığa neredeyse her alanda kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi sanat alanında da etkisini göstermektedir. İyileştiren hastane tasarımları içerisinde dijital sanatlara yer verilmesi düşüncesi ve gerekliliğinden hareketle 2015 yılında Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU, Doç. Dr. Bülent SALDERAY’ın danışmanlığında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Programında “Dijital Sanat Eğitimi Uygulamaları Sanat Eğitimi Uygulamaları İle Zenginleştirilmiş Mekan Tasarımlarının 4 - 8 Yaş Aralığındaki Fiziksel Engelli Bireylerin Fizik Tedavi Süreçlerine Etkisi” başlıklı tez çalışmasına başlanılmıştır.

Bu kapsam doğrultusunda Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Hastanesi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’nda ortam yapılandırması sağlanması ve vakalarla çalışılması için bir etik kurul onayı alınmıştır. Onaydan sonra ortam yapılandırılması yapılmış ve vakalar üzerindeki etkililiği teste uygun çocuklar üzerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Bu araştırma yapılırken Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi başhekimliğinin desteklerinin yanında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi de destek vermiştir.

İlgili birimde uygulama çalışmasının gerçekleştirildiği bu süreçte Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN, Asistan Dr. Banu BAYDOĞAN, Fizyoterapist Tülay YAZICIOĞLU ve Fizyoterapist Selda ARSLAN’ın uygun hasta seçimi, konuya yönelik bakış açıları ve ilgileri de çalışmanın hayata geçirilmesinde büyük rol oynamıştır.

Bu tez çalışması Türkiye’de dijital sanatların teknoloji ile birleştirilerek ortam yapılandırılması içerisinde sunulması açısından ilk ve tek örneği oluşturmaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek veriler hastane ortamında dijital sanatların rehabilitasyona destek amaçlı kullanılmasına katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra hastane ortamına girmekte sıkıntı yaşayan özel gereksinimli bireylerin mevcuttaki korku ve kaygılarının giderilmesi için etkili bir seçenek olacağı düşünülmektedir. Özellikle hastane ortamı hijyen koşullarının önemli olması, günümüzde dijital sanatların sağlıkla birleştirilmesinde diğer alanlara göre çok daha etkili olduğu varsayılabilir.