SEVİYE 4B YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

06 Eylül 2019 Cuma 00:00

Alanında yeniliklerin öncüsü olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı bir atılım daha yaparak ülkemizin Seviye 4B Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi olarak tescillenen ilk merkezlerinden birisi olmaya hak kazandı.

Açılış Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Aysun Bideci, Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, bir önceki bilim dalı başkanı Prof. Dr. Yıldız Atalay, hemşirelik hizmetleri müdürü Figen Bucak, başmüdür Ragıp Akyürek ve hastane yönetiminden geniş bir katılımla 06/09/2019 tarihinde gerçekleşti.

Yapılan bu geliştirmeler sadece Seviye 4B tescili alınması ile sınırlı olmayıp aynı zamanda ünite büyüyerek yatak sayısını da arttırmıştır. Böylece Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı bir taraftan daha fazla sayıda yenidoğan bebeğe sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye ulaşırken,  bir taraftan da uluslararası anlamda rekabet edebilir üst düzey sağlık hizmeti sunumu ile üniversitemiz ve ülkemiz adına bir gurur vesilesi olmaya devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi Yenidoğan Bilim dalı başkanı Prof. Dr. Esin Koç konuşmada “Seviye 4B Yenidoğan Yoğun Bakım” standartları ile ilgili bilgi verdi. Seviye 4B yenidoğan yoğun bakım kavramı ile ECMO, teropatik hipotermi, nitrik oksit uygulaması, amplitude EEG izlemi gibi uygulamaların yapılabildiği, neonatal majör cerrahi işlemlerin gerçekleştirilebildiği, alanında gereken tüm ileri teknolojiye ve bunları uygulayabilecek donanımlı personele sahip en üst düzey merkezler tanımlanmakta olup resmi olarak Sağlık Bakanlığı’mızca verilen bu tescil için gereken şartları sağlayabilen halihazırda çok az sayıda ünite mevcuttur.