444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

İşletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri ve bu rekabetçi sistemde varlıklarını sürdürebilmeleri için kaliteli hizmete doğru, anlamlı bir yarış içinde olmaları gerekir. Bunu gerçekleştirebilmenin koşulu, hizmette kalitenin sağlanması ve güvence altına alınması yöntemlerinin dinamik bir sisteme dönüştürülmesidir.

Sağlık kurumları, hasta yararına farklı faaliyetlerin yürütüldüğü karmaşık organizasyonlardır. Sağlık hizmetlerinin soyut olması gerekçesiyle; hizmetin depolanması, son aşamada kalite kontrolünün yapılması, kalitesiz hizmetin test edilmesi ve ayıklanması mümkün değildir. Bu nedenle kaliteli bir sağlık hizmetinden söz edebilmek için; mevcut kaynakların verimli bir şekilde dağıtılması ve kullanılması, hizmetin etkili biçimde sunumu, kaynak dağıtımında ve hedef kitlenin hizmetlere ulaşımında hakkaniyete özen gösterilmesi, hizmet sunumu esnasında ve sonrasında hizmeti kullananların memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin kalitesine ilişkin farkındalıklarımızla yürüttüğümüz Kalite Yönetim Sistemi amaçlarımız;

İlk defada, zamanında ve doğru hizmeti gerçekleştirebilmek,

Hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek,

Olabilecek hataların tespiti ve bir daha tekrarlanmasını önlemek,

Hasta ihtiyaç ve beklentileri ile uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak,

Hastalarımıza ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane şartlarına göre yeterli düzeyde güvence vermek için yürütülen tüm faaliyetleri tasarlamak, planlamak, uygulamak, ölçmek, izlemek, geliştirmek ve iyileştirmektir.