444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Sürveyans Alt Çalışma Yürütme Grubu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Kayhan Çağlar
Prof. Dr. Nur Aksakal
Doç. Dr. Murat Dizbay
Prof. Dr. Hasan Tezer
Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan
Doç. Dr. Anıl Tapısız Aktaş
Serpil Baş
Figen Bay
Bedia Bostan
Ülker Metin

Eğitim ve Tanıtım Çalışmaları Alt Çalışma Yürütme Grubu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Seyyal Rota
Prof. Dr. Seçil Özkan
Doç. Dr. Murat Dizbay
Doç. Dr. Hasan Tezer
Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan
Doç. Dr. Anıl Tapısız Aktaş
Doç. Dr. Melda Türkoğlu
Serpil Baş
Figen Bay
Bedia Bostan
Ülker Metin

Epidemiyoloji ve Salgın Yönetimi Alt Çalışma Yürütme Grubu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Kayhan Çağlar
Prof. Dr. Nur Aksakal
Prof. Dr. Ayşe Kalkancı
Prof. Dr. Meltem Yalınay Çırak
Doç. Dr. Murat Dizbay
Doç. Dr. Hasan Tezer
Doç. Dr. Anıl Tapısız Aktaş
Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan
Serpil Baş
Figen Bay
Bedia Bostan
Ülker Metin

Sterilizasyon Alt Çalışma Yürütme Grubu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Ömer Kurtipek
Prof. Dr. Kayhan Çağlar
Doç. Dr. Murat Dizbay
Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan
Serpil Baş
Figen Bay
Bedia Bostan
Ülker Metin
Filiz Uyar Şahin
Sibel Başer Vural
Nazlı Çeykel
İlyas Kılıç
Ömer Aydoğdu

Dezenfeksiyon - Atık Yönetimi - Hastane Temizliği Alt Çalışma Yürütme Grubu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Kayhan Çağlar
Doç. Dr. Nur Aksakal
Doç. Dr. Murat Dizbay
Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan
Serpil Baş
Figen Bay
Bedia Bostan
Ülker Metin
Filiz Uyar Şahin
Sibel Başer Vural

Personel Sağlığı Merkezi Alt Çalışma Yürütme Grubu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Kenan Hızel
Prof. Dr. Mustafa N. İlhan
Doç. Dr. Murat Dizbay
Doç. Dr. Anıl Tapısız Aktaş
Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan
Serpil Baş
Figen Bay
Bedia Bostan
Ülker Metin
Fatma Özer

Antibiyotik Kontrol Grubu

Prof. Dr. Firdevs Aktaş
Prof. Dr. Kayhan Çağlar
Prof. Dr. Nur Aksakal
Doç. Dr. Murat Dizbay
Doç. Dr. Dilek Erer
Doç. Dr. Hasan Tezer
Doç. Dr. Anıl Tapısız Aktaş
Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan
Doç. Dr. Melda Türkoğlu
Öğr. Gör. Ragıp Akyürek
Ecz. Handan Varlı
Serpil Baş
Figen Bay
Bedia Bostan
Ülker Metin