444 48 48

Gazi Hastanesi Beşevler / ANKARA

Genel Bilgiler
Anabilim Dalımız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Mayıs 1997 yılında kurulmuş ve ilk Anabilim Dalı başkanlığı görevini; 1994 yılından itibaren Fakültemizde "Adli Tıp" derslerini veren, Acil Servis Sorumlusu Dr. Ali Fuat IŞIK üstlenmiştir. Anabilim Dalımız, Mayıs 1997 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Hukuk ve Diş Hekimliği Fakültelerine "Adli Tıp" dersleri vermektedir. Ayrıca, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Master programlarında "Sağlık Hukuku" dersleri, 1997-2001 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2002-2008 tarihleri arasında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinde "Adli Tıp" dersleri vermiştir. Başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kurumlarla periyodik olarak "Adli Tıp" ve "Tıp Hukuku" konularında eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Anabilim Dalımızda "Tıpta Uzmanlık Eğitimi" verilmeye başlanmış olup ilk araştırma görevlimiz, Haziran 2001 yılında "Adli Tıp Uzmanı" unvanını almıştır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ek olarak, Gazi Hastanesine adli makamlar veya onlar adına hareket eden polis ve jandarma tarafından gönderilen kişilerin; vücut bütünlüğündeki, ruh ve beden sağlığındaki değişimlerin tespiti, meslekte kazanma gücü kaybı, maluliyet ve özürlülük, meslek ve iş kazalarına bağlı hastalık ve arızalar ile tazminata esas olacak raporların ve adli raporların düzenlenmesi hizmetleri Anabilim Dalımızca yürütülmektedir. Ayrıca, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi'nde görev alınmaktadır. Anabilim Dalımızda, Adli Bilimlerin farklı alanlarında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.
Verilen Hizmetler

Yapım Aşamasında

Nasıl Randevu Alabilirim?

Yapım Aşamasında

İletişim

Adli Tıp Anabilim Dalı: E Blok 9. Kat
Tel: (312) 202 75 43 / (312) 202 74 43

Doktorlarımız
İş akış Şeması